Wszystkie artykuły

  Konta 22.10.2012
  Konto bezpłatne tylko z nazwy, czyli opłaty w kontach za „zero”
  Czy całkowicie darmowe korzystanie z konta jest możliwe? Owszem, choć w większości przypadków brak opłat łączy się z koniecznością spełnienia pewnych warunków. Konto dla solidnych W przypadku kont przedstawianych jako darmowe zwykle możemy być pewni tylko bezpłatnych przelewów. Reszta opłat zależy od wysokości miesięcznych wpływów, ilości ...

  Konta 03.09.2012
  Komisja finansów: niezbędne zmiany w ustawie o SKOK-ach
  Zmiany dotyczące nowelizacji ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych wynikają z konieczności dostosowania przepisów do obowiązującego systemu prawnego. Poprawki mają dotyczyć ustawy podpisanej już przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w lipcu 2012 roku, która wchodzi w życie 27 października. Zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli komisji finansów, zmiany będą ...

  Konta 01.09.2012
  Komisja Europejska: nowy urząd ds. upadłości banków
  Kryzys na rynkach finansowych i poważne problemy kolejnych banków, które borykają się z płynnością finansową, skłoniły przedstawicieli Komisji Europejskiej do powołania nowego urzędu odpowiedzialnego za kontrolę nad procesem upadłości poszczególnych instytucji. Chodzi o sprawny podział, wydzielenie i likwidację majątku po bankrutujących podmiotach. Nowy urząd ma wspomóc dotychczasowe ...

  Konta 05.08.2012
  Dlaczego inflacja jest niebezpieczna dla naszych oszczędności
  Inflacja to wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług w gospodarce, którego wzrost prowadzi w konsekwencji do utraty wartości pieniądza. Dla osób, które posiadają nadwyżki finansowe w postaci oszczędności, a nie są w stanie ich umiejętnie ulokować na rynku, wzrost inflacji może okazać bardzo niekorzystny, skutkując spadkiem realnej wartości kapitału. Dlatego tak ważne jest, aby oszczędności ...

  Konta 15.06.2012
  Co się dzieje z pieniędzmi na IKE w przypadku śmierci
  Zakładając indywidualne konto emerytalne (IKE) i podpisując umowę, można wskazać w odpowiedniej dyspozycji osobę/osoby uprawnione, które w przypadku śmierci posiadacza indywidualnego konta emerytalnego otrzymają zgromadzone pieniądze.W przypadku śmierci posiadacza indywidualnego konta emerytalnego zgromadzone pieniądze przekazywane są wskazanej przez niego w dyspozycji osobie. Co istotne, ...

  Konta 04.06.2012
  Konta i lokaty bankowe – jak wygląda dziedziczenie
  Środki zebrane na rachunku lub lokacie bankowej podlegają dziedziczeniu w całości. Każdy ma jednak prawo złożyć w banku dyspozycję na wypadek śmieci i wskazać w niej osobę, inną niż spadkobierca, której zostaną przekazane zgromadzone w banku pieniądze.Oszczędności zgromadzone na rachunku lub lokacie bankowej pozostałe po zmarłym wchodzą do masy spadku. Są dziedziczone zgodnie ...

  Konta 08.04.2012
  Z jakimi opłatami trzeba się liczyć przy koncie oszczędnościowym
  Banki namawiają nas często do oszczędzania na kontach oszczędnościowych. Podkreślają przy tym, że pieniądze z konta oszczędnościowego, w przeciwieństwie do lokaty bankowej, można wypłacić w każdej chwili bez utraty odsetek. To prawda. Powinieneś jednak zdawać sobie sprawę z tego, że różnego rodzaju prowizje mogą przewyższyć uzyskane odsetki. Odsetki na jakie możesz liczyć ...

  Konta 08.04.2012
  Przelew zagraniczny – jak uniknąć dodatkowych kosztów
  Przelew zagraniczny może kosztować Cię 30 zł, ale może kosztować też nawet 700 zł. Wszystko zależy od tego w jakiej walucie i do jakiego kraju chcesz wysyłać pieniądze oraz czy konto na które wysyłasz pieniądze jest prowadzone w banku współpracującym z Twoim bankiem.W obrębie krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Lichtensteinu można wysłać pieniądze za pośrednictwem ...