Dopłaty do letniego wypoczynku dzieci pracowników mogą być wolne od PIT

Kategoria: Finanse w firmie
Autor: Mariusz Olech
Data: 30-06-2015 r.

Spółki jako pracodawcy bardzo często wspierają finansowo swoich pracowników przy realizacji prawa do wypoczynku. Tego rodzaju wsparcie dotyczy najczęściej nie tylko samych pracowników, ale również członków ich rodzin, w tym dzieci. Osoby zajmujące się w tych podmiotach rozliczeniami podatkowymi i księgowymi powinny pamiętać o skutkach, które takie dofinansowanie wywołuje na gruncie podatkowym oraz o związanych z nimi obowiązkach, przypisanych płatnikom PIT.

Wartość dofinansowania otrzymanego przez pracowników do wypoczynku ich dzieci jest przychodem tych osób ze stosunku pracy. Jednak po spełnieniu określonych przepisami warunków przychód ten może być nawet całkowicie zwolniony od podatku dochodowego, w związku z czym nie trzeba będzie od niego odprowadzać zaliczek na PIT. Istotne są m.in. wiek dziecka, forma wypoczynku, a także źródło, z którego pochodzi tego rodzaju dofinansowanie. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników może być dokonane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo ze środków obrotowych pracodawcy. Przy tym warunkiem zastosowania zwolnienia jest odpowiednie udokumentowanie poniesienia wydatków przez pracownika.

 

Regulacje ustawy o PIT przewidują zwolnienie dopłat pracodawcy do wypoczynku dzieci pracowników, jeżeli zostaną spełnione określone warunki (art. 21 ust. 1 pkt 78). Aby tak się stało:

  • wypoczynek powinien być zorganizowany,
  • jego organizatorem musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
  • wypoczynek powinien przybrać formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska (w tym również połączonego z nauką), pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
  • dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18. roku życia.

Jednak w zależności od tego, z jakich źródeł sfinansowano ten wypoczynek, różny będzie zakres wspomnianego wcześniej zwolnienia. I tak zwolnione od PIT są dopłaty pochodzące z:

  • funduszu socjalnego, ZFŚS oraz wypłacone zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a ustawy o PIT),
  • innych źródeł (a więc także ze środków obrotowych pracodawcy) – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT).
Mariusz Olech, prawnik, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37418 )
Array ( [docId] => 37418 )