Dźwignia finansowa w przedsiębiorstwie

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 23-07-2013 r.

W celu maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału własnego przy ustalonej strukturze techniczno-organizacyjnej i innych niezmie­nionych warunkach firma może wykorzystać efekt ponadproporcjonalnego tempa wzrostu zysku operacyjnego w odniesieniu do tempa zmian sprzedaży (dźwignia operacyjna) oraz wyko­rzystać kapitał obcy w finansowaniu działalności operacyjnej w celu zwiększenia zyskowności kapitałów własnych (dźwignia finansowa). Spółka może wykorzystać oba efekty jednocześnie - dźwignia całkowita (połączona).

W strukturze kapitału stałego (kapitały własne plus zobowiązania długoterminowe) firmy są możliwe 2 skrajne przypadki:

 
  • finansowanie działalności operacyjnej tylko kapitałem własnym,
  • maksymalnie wysoki, bliski 100%, udział zobowiązań dłu­goterminowych w kapitale stałym.

W spółkach kapitałowych, jak spółka akcyjna czy spółka z o.o., nie jest możliwy udział kapitału obcego w kapitale stałym w wysokości 100%, ponieważ spółki te zobowiązane są przez regulacje prawne posiadać pewną minimalną wielkość kapitału własnego. W przypadku spółek osobowych możliwość ta jest tylko teoretyczna w związku ze zbyt dużym ryzykiem.

Można założyć, że każda firma poszukuje optymalnej struktury kapitału, która jest kompromisem pomiędzy powyższymi skraj­nymi przypadkami. Zastosowanie dźwigni finansowej polega na umiejętnym wykorzystaniu kapitałów obcych w celu maksymalizacji zyskowności kapitałów własnych (ROE) i zysku na jedną akcję (EPS).

Stosując dźwignię finansową, firma uzyskuje wzrost rentowności kapitału własnego wskutek zwiększania zadłużenia długotermi­nowego w strukturze kapitału stałego. Pozytywny efekt dźwigni finansowej zajdzie w momencie spełnienia 3 warunków:
  • relacja zysku operacyjnego do aktywów ogółem musi być większa od stopy oprocentowania długu długoterminowego po uwzględnieniu efektu tarczy podatkowej,
  • zysk operacyjny musi być większy od granicznego zysku operacyjnego,
  • zachowania rozsądnej struktury kapitału stałego ze względu na fakt, że nadmierne zadłużenie w relacji do wartości kapitału własnego prowadzi do nadmiernego wzrostu ryzyka finansowego.

Dariusz Siudak, konsultant biznesowy, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25289 )
Array ( [docId] => 25289 )