Efektywna współpraca z bankami

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 23-06-2013 r.

Potrzeba wnikliwego i rozważnego analizowania finansów spółek w dobie pogorszenia się sytuacji gospodarczej jest chyba dla wszystkich oczywista. W dobie kryzysu przedsiębiorcy nie powinni jednak zapominać o efektywnej współpracy z bankami, nawet jeśli mają problemy ze spłatą zobowiązań.

Efektywna współpraca z bankami to przede wszystkim utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielem banku (opiekunem rachunku) i regularne, nawet wykraczające poza wymogi formalne, informowanie go o sytuacji finansowej firmy, nawet jeżeli ulega pogorszeniu.

Dobra komunikacja z bankiem, w szczególności informowanie o planach firmy, jej działaniach, wynikach i ich przyczynach wpływa na poprawę wiarygodności firmy i zwiększa szanse na utrzymanie finansowania.

Warto także wystąpić do banku z wnioskiem o przedłużenie umowy z odpowiednim, przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Ruch ten zapewnia analitykom bankowym czas na dokładną analizę, a firmie − na wyjaśnienie wątpliwości przed zapadnięciem ostatecznych decyzji.

W okresie dekoniunktury w przypadku kredytu obrotowego szczególnie istotnym wskaźnikiem są przychody firmy. Od poziomu przychodów zależy bowiem poziom kredytu w rachunku bieżącym (w założeniu ma służyć finansowaniu bieżącej działalności).

Efektywna współpraca z bankami obejmuje także ciągłe informowanie banku o stanie realizacji projektu, a w przypadku opóźnień czy innych rozbieżności warto informować go o nich, podając przyczyny i nowe terminy.

Zauważmy, że współpraca z bankiem bardzo często pozwala uniknąć różnych problemów. W sytuacji dużych rozbieżności, jeśli nie wpływają na wzrost ryzyka inwestycji, firma może próbować wynegocjować z bankiem nowy harmonogram zarówno wykorzystania, jak i spłaty kredytu. Jeżeli natomiast inwestycja została już zrealizowana, wtedy bank będzie przede wszystkim analizował regularność spłaty rat i odsetek.

Nie można także zapominać, że w przypadku nieterminowej spłaty istnieje ryzyko, iż bank wypowie kredyt i przejmie zabezpieczenia. Zdarza się to co prawda relatywnie rzadko, np. wtedy gdy bank ma realne przesłanki, że sytuacja faktycznie ulega ciągłemu pogorszeniu.

W większości przypadków jednak w drodze negocjacji udaje się wypracować rozwiązanie, które jednocześnie obniży ryzyko banku i pozwoli firmie przetrwać trudny okres. W takiej sytu­acji warto także rozważyć opcję zaniechania inwestycji.

Zwróćmy uwagę, że we wszystkich wymienionych wcześniej przypadkach istotne jest, aby przedstawić bankowi dobre argumenty. Podstawą muszą być sprecyzowane plany, zarówno w ujęciu finansowym, jak i jakościowym. Mogą to być na przykład:

  • plany zmian organizacyjnych zapewniających oszczędności,
  • zamierzenia modyfikacji w strukturze sprzedaży,
  • nowe produkty,
  • inne kanały dystrybucji, a także
  • nowe formy promocji i sprzedaży oraz inne.

Julita Zdończyk, doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25253 )
Array ( [docId] => 25253 )