Polityka kredytowa w firmie

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 14-07-2013 r.

Małe i średnie firmy w czasie spowolnienia gospodarczego często mają problemy z zachowaniem płynności finansowej, a gdy pieniędzy brakuje w kasie właściciele zaczynają poszukiwać nowych źródeł finansowanie i często wpadają w spirale zadłużenia. Ma ona wpływ także na kontrahentów, których polityka kredytowa bywa niezwykle konserwatywna i nie ułatwia firmom życia.

Polityka kredytowa decyduje o tym, jak duże ryzyko podejmiemy zaciągając kredyt bankowy. Dobrze, gdy jest spisana jako dokument i zaakceptowana przez zarząd.

Co trzeba wiedzieć na początku?

Polityka kredytowa powinna regulować m.in. obszary:

 • proces wyznaczania i akceptacji limitów kredytowych;
 • zasady udzielania terminów płatności;
 • proces realizacji dostaw;
 • uprawnienia do kontroli należności;
 • odpowiedzialność za decyzje związane z kredytowaniem odbiorców;
 • zasady postępowania w przypadku należności przeterminowanych;
 • zasady ustanawiania zabezpieczeń limitu kredytowego;
 • proces akceptacji umów z odbiorcami.

Jaką wybrać strategię kredytowania?

W teorii spotyka się dwie strategie dotyczące stosowanej polityki kredytowej:

 • podejście konserwatywne – polega ono na udzielaniu krótkich terminów płatności, braku tolerowania opóźnień w zapłacie czy wyznaczaniu małych limitów kredytowych. Jej stosowanie wiąże się z mniejszym ryzykiem utraty wpływów, ale również zazwyczaj mniejszymi przychodami ze sprzedaży. Wynika to z tego, że eliminuje się maksymalnie wszelkie zagrożenia dla spływu gotówki. Powoduje to, że część odbiorców, która nie dysponuje wolnymi środkami pieniężnymi, nie może dokonać zakupów na skutek braku limitu kredytowego. Część odbiorców zrezygnuje też ze współpracy z powodów przezornościowych.
 • polityka liberalna – w tym przypadku termin płatności jest bardzo długi, nie ma problemów z uzyskaniem limitu kredytowego, a opóźnienie w zapłacie jest tolerowane. Zapewne spowoduje to wzrost przychodów ze sprzedaży, ale trzeba liczyć się z większym ryzykiem utraty wpływów.

 

  W praktyce podejścia te są bardzo rzadko stosowane, a przedsiębiorstwa stosują kompilację zasad obu podejść (liberalnego i konserwatywnego), w zależności od profilu swojej firmy.

  Gdy brak polityki kredytowej

  Jednak jeszcze zbyt wiele przedsiębiorstw popełnia jeden poważny błąd – w ogóle nie ma polityki kredytowej. Co więcej, próba jej wdrożenia jest postrzegana jako chęć ograniczenia sprzedaży. Taki opór napotyka się wśród działów komercyjnych. Zawsze, jeśli chce się wprowadzić pewne mechanizmy kontroli, napotyka się na trudności w tej organizacji. Często są one bardziej eskalowane niż opinie klientów, z którymi współpracujemy.

  Dlatego chcąc opracować politykę kredytową, należy bazować na obiektywnych założeniach. W tym pomocna okaże się mapa ryzyka. Należy bowiem pamiętać, że celem polityki kredytowej nie jest ograniczanie sprzedaży, ale zapewnienie sprzedaży, która będzie miała pokrycie w generowanych przepływach pieniężnych.

  Rysunek 1. Mapę ryzyka

  Na osi X znajduje się prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. Im bardziej w prawo, tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. Na osi Y umieszczony został wpływ na wynik. Oznacza to, czy zmaterializowanie się danego ryzyka będzie miało duży wpływ na wynik przedsiębiorstwa. Im wyżej, tym większy wpływ na wynik ma ryzyko.

  Klasyczną mapę ryzyka stosuje się nie tylko dla ryzyka kredytowego, ale również w przypadku wszelkich rodzajów ryzyka (nie tylko finansowych), na które narażona jest firma.

  Szczegółowość i zasady kontroli ryzyka kredytowego zależą od tego, w której ćwiartce to ryzyko znajduje się w przypadku danej firmy.  Jacek Folga,
  kontroler w dziale finansów firmy produkcyjnej
  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

  pobierz

  Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

  pobierz

  Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

  pobierz

  10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 25275 )
  Array ( [docId] => 25275 )