Przelewy transgraniczne – obniżenie wydatków

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 10-07-2014 r.

Umiejętne wykonywanie rozliczeń płatności transgranicznych jest sposobem na obniżenie wydatków. Przelewy zagraniczne mogą być realizowane za pośrednictwem zarówno rachunku spółki prowadzonego w polskich złotych, jak i w walucie obcej. Warto pamiętać jednak o podstawowej zasadzie rozliczenia takich transakcji.

Przelewy transgraniczne mogą być dość kosztowne i długotrwałe. Ich szybkość i cena zależą głównie od tego, jaką sieć banków korespondentów posiada bank spółki w innych krajach. Inaczej mówiąc, z iloma bankami za granicą on współpracuje. Zasada jest taka, że im bardziej rozbudowana sieć, tym większa możliwość wyboru tańszego banku pośredniczącego w transakcji. Natomiast warto też zapytać w banku, w którym spółka ma rachunek, ilu pośredników realizuje przelew do danego kraju. Tutaj zasada jest odwrotna – im mniej jest banków pośredników realizujących przelew, tym jest on tańszy.

W wielu przypadkach jednak ostateczne koszty transferu środków za granicę będą dla spółki znane dopiero w momencie, gdy dotrą do odbiorcy i zostaną ściągnięte z jej rachunku.

Każdy przelew zagraniczny można zrealizować zarówno z rachunku w polskich złotych, jak i z rachunku w walucie. Pierwszy sposób wiąże się jednak zawsze z dodatkowymi kosztami związanymi z przewalutowaniem. 

Każda dyspozycja przelewu zagranicznego wymaga wskazania przez zlecającego opcji pokrycia jego kosztów. W każdym banku spółka spotka się z trzema sposobami naliczania opłat:

 • BEN – przy wyborze tej opcji wszystkie koszty przelewu pokryje jego odbiorca,

 • SHA – koszty dzielone są pomiędzy nadawcę i odbiorcę – spółka pokrywa koszty narzucone przez bank wysyłający przelew, a zagraniczny odbiorca pokrywa koszty banków pośredniczących w przekazaniu kwoty do banku docelowego,

 • OUR – wszystkie opłaty związane z przelewem opłaca jego nadawca.

Obecnie praktycznie wszystkie banki stosują zasadę procentowego naliczania kosztu przelewu, uzależnionego od jego wysokości. Najczęściej jest to odpowiednik 0,25% kwoty przelewu, jednak niektóre zdecydowały się na zastosowanie wskaźnika 0,20%. Należy również pamiętać, że banki dodatkowo mają wprowadzone w swoich cennikach tzw. widełki cenowe – czyli minimalną i maksymalną wartość kosztu przelewu (wahającą się od 30 do 250 zł). Prowadząc rozliczenia z kontrahentami z danego kraju, warto zapytać w banku, jaki jest to przedział cenowy, gdyż pomoże to w przybliżeniu ocenić miesięczne koszty takich operacji.

W Unii taniej

Jeśli spółka posiada głównie kontrahentów na terenie Europy czy też wykonuje różnego rodzaju inne przelewy do państw Unii Europejskiej, powinna zapytać w swoim banku o przelewy SEPA. Przelewy wykonywane w tej formie mają jedną podstawową zasadę – są tańsze od standardowych przelewów zagranicznych.

SEPA (ang. Single Euro Payments Area) to – ogólnie mówiąc – usługa pozwalająca przelewać za pomocą systemów polskich banków środki pomiędzy rachunkami banków znajdujących się na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Przelew taki można wykonać w placówce banku, przez telefon lub za pośrednictwem bankowości internetowej. Aby bank mógł jednak poprawnie zrealizować taką operację, należy pamiętać o trzech warunkach:

 • przelewana kwota musi być podana w walucie euro,

 • należy podać kod SWIFT banku odbiorcy oraz numer rachunku w standardzie IBAN,

 • koszty przelewu muszą być podzielone pomiędzy nadawcę i odbiorcę (opcja SHA).

Usługa ta z miesiąca na miesiąc zyskuje na popularności, szczególnie wśród spółek wykonujących znaczną liczbę przelewów i rozliczających się z krajami Europy Zachodniej. Przelew wykonany w opcji SEPA będzie zawsze tańszy od zwykłego przelewu wykonanego do tego samego kraju.

Dodatkową zaletą przelewów SEPA, w stosunku do poleceń wypłaty za granicę, jest szybkość transferu środków. Czas realizacji takiego przelewu nie powinien przekroczyć trzech dni roboczych.

Przelew SEPA polecany jest polskim spółkom współpracującymi z kontrahentami w ramach Unii Europejskiej (głównie są to Niemcy) jeszcze z jednego względu. Obecnie banki przy naliczaniu opłat za koszty takich przelewów nie naliczają jej (jak to jest w przypadku pozostałych przelewów zagranicznych) w formie procentowej od kwoty transakcji. Pobierają ją za to w stałej określonej kwocie. Kwota ta jest konkretnie określona w tabeli opłat i niezależna od kwoty czy kraju wykonywania przelewu. Podsumowując: przelew SEPA charakteryzuje się takimi zaletami, jak:

 • szybkość – narzucony prawnie maksymalny czas realizacji przelewu, tj. trzy dni robocze,

 • pewność – zakaz zmiany informacji zawartych w zleceniu przelewu,

 • funkcjonalność – automatyzacja przetwarzania płatności w związku z przyjęciem wspólnych standardów oraz przetwarzaniem bezpośrednim,

 • oszczędność – zakaz pobierania opłat przez bank zleceniodawcy i odbiorcy z kwoty przelewu,

 • ogólnodostępność – niezależnie od kraju czy banku forma ta zapewnia obsługę w każdym banku za pomocą jednego rachunku.

Adrian Mazur, menedżer bankowości przedsiębiorstw

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35348 )
Array ( [docId] => 35348 )

Array ( [docId] => 35348 )