Przeszkody w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 11-06-2013 r.

Pojęcie „małe i średnie przedsiębiorstwo” na dobre zagościło w mowie potocznej, częściowo zastępując popularne do niedawna angielskie określenie „small business”. Przedsiębiorstwa te odgrywają znaczącą rolę w gospodarce. Warto zatem poznać specyfikę ich funkcjonowania i dowiedzieć się, w jaki sposób przedstawiane są ich problemy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa przyczyniają się między innymi do wzrostu zatrudnienia i wytwarzania produktu krajowego brutto. Ich znaczenie i wkład w rozwój gospodarki mogłyby być jeszcze większe, gdyby nie wiele barier utrudniających funkcjonowanie i ograniczających efektywność.

Barierami rozwoju przedsiębiorstw określane są te cechy środowiska biznesu, które osłabiają dynamikę powstawania firm, zmniejszają ich możliwości rozwoju oraz przyspieszają upadek.

Wynikają one z cech MŚP, np. z braku własnych papierów wartościowych, z niezdywersyfikowanego portfela aktywów, z formy prawnej, która nie ogranicza odpowiedzialności za długi.

Istnieje wiele prób usystematyzowania zagadnienia związanego z barierami rozwoju przedsiębiorstw, ale nie ma jednego, ogólnie obowiązującego. Przykładowo już w opracowaniu Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995–1996 wymieniono:
  • bariery prawne (nadmierna zmienność przepisów, nadmierne delegowanie uprawnień regulacyjnych do instytucji wykonawczych, krótkie vacatio legis, niejasność regulacji i brak precyzji sformułowań oraz tendencja do nadmiernego regulowania prawnego, brak informacji o partnerach i kontrahentach),
  • bariery finansowe (problemy z finansowaniem startu i poszerzania działalności przez inwestycje, wysokość podatków i problemy z administrowaniem nimi),
  • bariery wynikające ze stosunków pracy i rynku pracy (brak elastyczności w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, zbyt wysokie i łatwe do otrzymania zasiłki dla bezrobotnych, trudne do spełniania standardy bezpieczeństwa i higieny pracy),
  • bariery spowodowane niedostatkami funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego (rozproszenie organizacji zrzeszających i reprezentujących przedsiębiorstwa, częste zmiany ekip parlamentarnych i rządowych powodujące spowolnienie i obniżenie jakości pracy ustawodawczej).


dr Bartłomiej Cegłowski
, partner w firmie konsultingowej, adiunkt w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25243 )
Array ( [docId] => 25243 )