Ustalenie zapotrzebowania firmy na kapitał obrotowy

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 26-08-2013 r.

Metoda kosztowa, cyklu obrotowego, udziału kosztów operacyjnych w przychodach ze sprzedaży, a także sprzedażowa - to cztery główne sposoby na wyznaczenie prawidłowego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na kapitał obrotowy.

Kapitałem obrotowym netto (inaczej kapitałem pracującym – Working Capital) będzie w ujęciu bilansowym (księgowym) różnica pomiędzy aktywami obrotowym (AO) a bieżącymi zobowiązaniami (ZK).

 

Aby prawidłowo ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, należy skorzystać z określonej metody liczenia. Najczęściej używa się następujących metod:

  • kosztowej (ponoszonych nakładów), która uzależnia prognozowaną wielkość kapitału obrotowego od planowanych wydatków (nakładów, kosztów operacyjnych pokrywanych pieniężnie), jakie Twoja firma musi ponieść w swojej bieżącej działalności;
  • cyklu obrotowego,gdzie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto jest zależne od zamierzonych okresów zaangażowania funduszy w aktywa obrotowe, czyli w tym wypadku zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto zależy od szybkości obrotu składnikami aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych;

  • udziału kosztów operacyjnych w przychodach ze sprzedaży, gdzie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto jest związane z utrzymaniem właściwych proporcji między zakładaną zmianą kosztów a planowaną zmianą wartości sprzedaży;
  • sprzedażowej (dodatkowych środków finansowych angażowanych w aktywa, umożliwiających zakładany wzrost sprzedaży), w której zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto jest związane z planowaną ilością produkcji i wartością sprzedaży.

dr Grzegorz Gołębiowski, pracownik naukowy SGH


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25332 )
Array ( [docId] => 25332 )