Wady i zalety różnych źródeł pozyskiwania kapitału

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 29-04-2013 r.

Przedsiębiorstwa poszukujące środków finansowych naj­chętniej sięgają po wewnętrzne źródła finansowania, a więc przede wszystkim zyski zatrzymane. W drugiej kolejności są zainteresowane pozyskaniem kapitału obcego. W poniższym artykule przedstawiamy wady i zalety różnych źródeł pozyskiwanie kapitału.

Najprostszą formą pozyskania kapitału jest kapitał własny wewnętrzny. Pochodzi on z zysków zatrzymanych, czyli tej części zysku netto, która nie została wypłacona w postaci dywidendy. Niepodzielony zysk zasila kapitał rezer­wowy lub zapasowy w firmie. Skorzystanie z takiej formy finansowania wymaga rezygnacji właścicieli z części należnego im zysku netto. Wadą takiego źródła finansowania jest jego wysoki koszt oraz z reguły ograniczona wielkość kapitału, który tą droga można pozyskać.

 

Kolejnym źródłem pozyskiwania kapitału jest kapitał własny zewnętrzny. Może on pochodzić z emisji akcji lub udziałów. Podstawową zaletą tak pozyskanego kapitału jest to, że zostaje on powierzony przedsiębiorstwu bezterminowo. Dywidendy są wypłacane akcjonariuszom w zależności od możliwości i potrzeb finansowych przedsię­biorstwa. Wadą takiego pozyskania kapitału będzie głównie jego wyższy koszt w stosunku do innych źródeł finansowania.

Kapitał obcy może pochodzić z różnych źródeł pozyskiwania kapitału. W praktyce najczęściej wykorzystywanym sposobem jest pozyskiwanie kapitału z kredytów bankowych. Wśród wad tak pozyskanego kapitału można wymienić obowiązek przejścia określonej przez bank procedury kredytowej. Nierzadko jest to związane z konieczno­ścią przygotowania szczegółowego biznesplanu charakteryzują­cego daną inwestycję.

Dobrą alternatywą dla finansowania kredytem bankowym jest emisja obligacji. Wynika to między innymi z faktu, że efektywny koszt pozyskania kapitału jest tu z reguły niższy. Obligacje pozwalają na bardziej elastyczne określenie ter­minów i warunków spłaty.

Innym źródłem pozyskania kapitału, które należy rozwa­żyć, jest emisja bonów komercyjnych. Są to krótkoterminowe papiery dłużne, czyli termin ich zapa­dalności nie przekracza jednego roku. Mogą być emitowane na podstawie ustawy o obligacjach, na bazie prawa wekslowego lub prawa cywilnego. Z racji korzystniejszego dla przedsiębiorstwa oprocentowania stanowią atrakcyjną alternatywę dla kredytów bankowych.

Jednym z ważnych sposobów finansowania działalności jest leasing. Zasadniczą zaletą leasingu jest łatwiejsza możliwość pozyskania kapitałów w takiej formie. Poza tym jest to nie­zwykle elastyczna forma finansowania, harmonogram spłat może być dostosowany do potrzeb danego leasingobiorcy. Łatwiejszy dostęp do tego typu źródła finansowania ma też swoją cenę – jest nią z reguły wyższy koszt pozyskania kapitału.

dr Paweł Perz, Zakład Bankowości i Finansów - WSIiZ w Rzeszowie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25225 )
Array ( [docId] => 25225 )