Wszystkie artykuły

  Finanse w firmie 10.05.2017
  Konstrukcja spółki komandytowej pozwala zróżnicować pozycje wspólników
  W spółce komandytowej powinien występować co najmniej jeden komplementariusz i jeden komandytariusz. Komplementariusz ma prawo prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Ponosi również subsydiarną odpowiedzialność za jej zobowiązania.Spółka komandytowa funkcjonuje zatem z punktu widzenia prawa jak wspólnik spółki jawnej.  Komandytariusz angażuje się w spółkę w zasadzie ...

  Finanse w firmie 20.04.2017
  Spółka z o.o. spółka komandytowa – co to jest i jak działa?
  Czy zdarzyło Ci się Czytelniku spotkać z takim bytem prawnym jak „XYZ sp. z o.o. spółka komandytowa”? Takie rozwiązanie prawne jest dość popularne wśród przedsiębiorstw, ponieważ pozwala na skuteczne ograniczenie odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania spółki, jak również na zgodny z prawem korzystny sposób opodatkowania.Spółka komandytowa to dobre rozwiązanie m.in. ...

  Finanse w firmie 08.12.2016
  Jak prawidłowo zarządzać procesem opracowywania dokumentacji cen transferowych
  Od paru lat korporacje zaczynają tworzyć wewnętrzną politykę odnośnie cen transferowych. Zawiera ona dość precyzyjny opis powstawania dokumentacji podatkowych oraz określa role i obowiązki poszczególnych działów firmy. Sprawne zarządzanie tym procesem sprawi, że przedsiębiorstwo nie przeoczy m.in. zmian w ustawie o CIT dotyczących cen transferowych, które wchodzą w życie z początkiem ...

  Finanse w firmie 27.11.2016
  Obowiązek raportowania przepływów pieniężnych na podstawie FACTA
  UWAGA: Do 1 grudnia br. niektórzy klienci banków, SKOK-ów, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i zakładów ubezpieczeń powinni złożyć oświadczenie FATCA. Jeśli tego nie zrobią, instytucja może zablokować rachunek. Zgodnie z umową zawartą między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (tzw. International Government Agreement), podpisaną ...

  Finanse w firmie 29.10.2016
  Wstępna ocena opłacalności kontraktu handlowego - jak powinien wyglądać proces przygotowania oferty handlowej dla odbiorcy
  Kontrakty handlowe (umowy) regulują zasady współpracy pomiędzy sprzedającym a kupującym. Mogą być one zawierane bezterminowo lub na określony czas. Jedną z części, która pozostaje w centrum zainteresowania stron umowy, są warunki handlowe.Proces przygotowania oferty handlowej w 5 krokachWarunki handlowe decydują o atrakcyjności kontraktu dla kupującego. Natomiast sprzedający traktuje ...

  Finanse w firmie 13.07.2016
  Pracownikowi zapłacimy 12 zł za godzinę pracy
  Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 12 zł brutto dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Rada Ministrów 31 maja 2016 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co jeszcze się zmieni?Nowa regulacja ma przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby ...

  Finanse w firmie 13.07.2016
  Będą ostrzejsze przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami ciekłymi
  Dnia 24 maja 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów o podatku od towarów i usług. Przede wszystkim wprowadzono przepisy, które mają zapobiegać wyłudzaniu VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi. Mają ograniczać negatywny wpływ tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych. Co zatem zmieni się w przepisach?Szara strefa w obrocie paliwami ...

  Finanse w firmie 13.07.2016
  Od 1 stycznia 2017 r. firmy będą musiały regulować transakcje bezgotówkowo już od 15.000 zł
  Prezydent RP podpisał 30 maja 2016 r. ustawę, która obniża limit płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dokonywanych bezgotówkowo do 15.000 zł. Oprócz tego łączy obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego ze sferą rozliczeń podatkowych.Zmiany, które wprowadzono do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej polegają na wprowadzeniu obowiązku ...

  Finanse w firmie 13.07.2016
  Detaliści zapłacą nowy podatek
  Nowa danina - podatek od sprzedaży detalicznej - z tym musi się liczyć branża handlowa. Stosowny dokument 14 czerwca 2016 r. przyjęła Rada Ministrów. Sprawdźmy, ile podatku zapłacą sprzedawcy detaliczni po zmianach.Projekt zakłada, że przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących ...

  Finanse w firmie 17.03.2016
  Skutki podatkowe udzielenia licencji na znaki towarowe
  Spółka planuje darować posiadane znaki towarowe/patenty osobie fizycznej. Udziałowcami spółki , jak i członkami zarządu są rodzice osoby obdarowywanej. Osoba fizyczna zamierza te znaki towarowe/patenty licencjonować na rzecz innego podmiotu, w tym być może do spółki z o.o., w której jest udziałowcem. Przedmiotowa transakcja nie będzie obciążana podatkiem od spadków i darowizn. ...