Beneficjenci POKL muszą przygotować kartę zamknięcia projektu

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 03-04-2014 r.

Zamykając projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), sporządza się tzw. kartę zamknięcia projektu. Przygotowuje ją instytucja nadzorująca projekt i przekazuje kopię beneficjentowi.

Karta ma na celu zapewnienie kompleksowego i właściwego zamknięcia projektu już po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową oraz dokonaniu ostatecznego rozliczenia z beneficjentem. Warto pamiętać, że rozliczenie końcowe obejmuje zarówno dokonanie płatności końcowej na rzecz beneficjenta, jak również otrzymanie zwrotu oszczędności/wydatków niekwalifikowalnych w projekcie od beneficjenta. Kartę sporządza się zgodnie ze wzorem, określającym jej zakres minimalny. Stanowi ona dokument, który archiwizuje się wraz z dokumentacją projektową.

 

Może się jednak zdarzyć, że już po ostatecznym zamknięciu projektu i sporządzeniu Karty Zamknięcia powstaną nowe okoliczności wymagające uzupełnienia dokumentacji projektowej. W takim przypadku należy zarchiwizować nowo powstałe dokumenty. Co istotne, nie wolno sporządzać korekt karty zamknięcia projektu realizowanego w ramach POKL. Dokumenty archiwizuje się w taki sposób, aby zapewnić dostęp do pełnej informacji o zamykanym projekcie.

Przykład:

Po zamknięciu projektu realizowanego w ramach POKL i sporządzeniu karty zamknięcia zostały wykryte nieprawidłowości dotyczące dokonanych płatności. Postanowiono więc dokonać korekty karty. Takie postępowanie jest nieprawidłowe, ponieważ w dokumentacji zatarto informacje na temat późniejszego wykrycia nieprawidłowości, a co za tym idzie zniknęła istotna informacja o stanie prowadzonego projektu. Tym samym nie został zachowany dostęp do pełnej informacji o zamykanym projekcie.

Kartę zamknięcia projektu sporządza się również w przypadku, gdy projektu nie można uznać za zamknięty. Wówczas należy w niej umieścić informację o przyczynie niemożliwości zamknięcia projektu. Następnie instytucja zarządzająca monitoruje dalej postępy w realizacji inwestycji, aż do jej ostatecznego rozliczenia. W momencie gdy ustanie przyczyna uniemożliwiająca zamknięcie projektu w terminie, sporządza się notatkę służbową i archiwizuje wraz z dokumentacją. W zatwierdzonej karcie projektu nie umieszcza się informacji o zamknięciu projektu w późniejszym terminie.

Marek Dominik Peda, koordynatora projektów unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34539 )
Array ( [docId] => 34539 )

Array ( [docId] => 34539 )