Dotacje w ramach bonów na innowacje rozliczysz w zależności od charakteru usług

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 21-08-2016 r.

Aby skorzystać z tzw. bonu na innowacje, należy spełnić szereg warunków. Warto zauważyć, że środki na innowacje w firmach są dostępne we wszystkich programach operacyjnych w latach 2014–2020. O dostępie do konkretnego programu decyduje przede wszystkim status przedsiębiorcy pod względem wielkości, czyli mikro-, małe, średnie bądź duże przedsiębiorstwo.

W artykule zwrócimy uwagę na bony na innowacje dla MŚP, gdzie minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla ubiegania się o wsparcie wynosi tylko 60.000 zł.

Bony na innowacje szansą rozwoju Twojej firmy

Bon funkcjonuje w zakresie poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem tego instrumentu jest stymulowanie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP":

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6.080.000,00 zł,

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 56.420.000,00 zł.

Bony przeznaczysz tylko na nowe lub ulepszone technologie

Przedmiotem takiego bonu na innowacje przeznaczonego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców jest dofinansowanie na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Dodatkowo zakupiona usługa B+R może być ukierunkowana na innowację nietechnologiczną (tj. organizacyjną, marketingową), której koszt nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu. Taka sama reguła dotyczy kosztów zakupu materiałów. Przy czym zakup materiałów może zostać objęty bonem, pod warunkiem że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Sprawdź, czy Twój pomysł jest zgodny z tzw. inteligentną specjalizacją

Przedmiot projektu objętego bonem musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Wyróżnia się pięć takich obszarów tematycznych, tj.:

  • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe,
  • Zdrowe społeczeństwo,
  • Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,
  • Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
  • Zrównoważona energetyka.
Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39408 )
Array ( [docId] => 39408 )