Dzięki ZIT będzie więcej funduszy na rozwój miast

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 16-04-2014 r.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument rozwoju terytorialnego zaproponowany przez Komisję Europejską. Stanowi on nowy sposób współpracy samorządów. Miasta, gminy oraz władze województw wspólnie ustalają swoje cele i wskazują inwestycje do zrealizowania, jak np. ochrona istniejących terenów zielonych w miastach.

Podstawą prac nad przygotowaniem ZIT w Polsce są „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce”. Dokument ten został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR).

Współpraca miast

Na realizację ZIT przeznaczone są środki z podstawowej alokacji regionalnych programów operacyjnych w miastach wojewódzkich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie, ale także środki pochodzące z tzw. rezerwy programowej w wysokości 4,5% funduszy strukturalnych (EFRR i EFS). Dodatkowo w przypadku ZIT realizowanych w miastach wojewódzkich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie będą przeznaczone na ich realizację środki z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 oraz programu Polska Wschodnia (POPW). Fundusze z nich będą źródłem wsparcia wybranych, niezbędnych projektów wynikających ze strategii ZIT. Zakłada się możliwość, aby projekty wynikające ze strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych otrzymały preferencje w procesie wyboru projektów w ramach programów krajowych.

Do głównych zadań realizacji działań w ramach ZIT wlicza się przede wszystkim:

 • sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych polskich miast;
 • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych;
 • realizację zintegrowanych projektów, które kompleksowo odpowiadają na potrzeby miast i obszarów funkcjonalnych;
 • zwiększenie wpływu miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Nowe cele

Na tym etapie prac przygotowawczych do pozyskiwania funduszy na rozwój samorządy tworzą lub już stworzyły związki ZIT, które pełnią funkcję wspólnej reprezentacji władz miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie wobec władz krajowych i regionalnych. W skład związku ZIT powinny wchodzić zarówno samorządy gminne, powiaty, jak i samorząd wojewódzki – w zależności od zakresu jego działania. Ich zadaniem jest m.in. opracowanie strategii ZIT, która powinna zawierać spójny zestaw powiązanych ze sobą działań służących długotrwałej poprawie warunków społecznych, gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i demograficznych danego funkcjonalnego obszaru miejskiego lub innego obszaru objętego ZIT. Dokument ten zawiera także kryteria wyboru projektów oraz listę przedsięwzięć do realizacji w formule zintegrowanych inwestycji.

Wspomniane fundusze do realizacji w ramach opracowanych strategii ZIT powinny być przeznaczone na minimum dwa z wymienionych celów:

 • rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (np. budowa parkingów i ścieżek rowerowych);
 • przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego – tzw. rewitalizacja (np. przebudowa budynków w zaniedbanej dzielnicy);
 • poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta (np. ochrona istniejących terenów zielonych w miastach);
 • wspieranie efektywności energetycznej (np. ocieplanie budynków);
 • wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym (np. poprawa systemu informacji dla cudzoziemców);
 • wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (np. rozwój usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu).

Podpisanie porozumienia

Po opracowaniu strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i wyznaczeniu priorytetów rozwojowych związki ZIT mają kolejne zadania do realizacji. Po pierwsze powinny podpisać porozumienie dotyczące przeprowadzenia wspólnych celów i zadań w danym województwie. Porozumienie to zawiera związek ZIT z instytucją zarządzającą regionalnym programem operacyjnym. Skutkuje to wpisaniem do dokumentów programowych regionalnego programu założeń strategii ZIT i przeznaczeniem środków z podstawowej alokacji RPO na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przejście tych kroków pozwoli na uruchomienie środków finansowych do realizacji projektów w ramach ZIT.

Istotą mechanizmu ZIT jest także założenie komplementarności tematycznej projektów. Oznacza to powiązanie różnych realizowanych projektów i czerpanie jeden z drugiego na rzecz osiągnięcia szerszych celów założonych w strategiach ZIT. Należy więc pamiętać, że zintegrowany charakter oraz uzupełnianie się stanowią główne kryterium decydujące o realizacji projektów w formule ZIT.

Marek Dominik Peda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34640 )
Array ( [docId] => 34640 )

Array ( [docId] => 34640 )