Ewaluacja w projektach unijnych pozwoli uniknąć błędów

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 11-02-2014 r.

Analiza dokumentów, wywiady i obserwacja to tylko niektóre ze sposobów oceny, czy projekt unijny został zrealizowany prawidłowo i osiągnięto założone w nim cele. Dzięki tzw. ewaluacji w projektach unijnych beneficjenci mogą uniknąć pomyłek w przyszłości.

Realizując i rozliczając projekt dotowany z Unii Europejskiej beneficjent musi wiedzieć czy jego działania przynoszą zamierzony skutek i osiąga założone w projekcie cele. Praktycznie każdy projekt powinien być poddany procesowi sprawdzania postępów podejmowanych działań i ewaluacji osiągniętych wyników. Do tego właśnie najlepiej posłużyć może profesjonalna ewaluacja projektu unijnego. Pozwoli ona na szybką reakcję w działaniach projektowych i może ustrzec przed konsekwencjami popełnianych błędów.

 

Ewaluacja to okresowa ocena efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności projektu w kontekście założonych celów.

Ewaluacja to pojęcie niejednoznaczne. Wiele zależy od postaci tego działania, np. stosowane kryteria, systematyczność prowadzonych badań, zastosowanie itp. Nie należy mylić ewaluacji z audytem, monitoringiem czy kontrolą. To zupełnie różne procesy, choć w niejednym projekcie występują równolegle i się uzupełniają. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Europy z 21 czerwca 1999 r., ewaluacje przeprowadza się w celu ustalenia efektywności pomocy Unii Europejskiej oraz po to, aby oszacowywać jej oddziaływanie i wpływ na specyficzne problemy realizowanych projektów.

Jeśli podmiot jest dopiero na etapie starania się o pozyskanie dotacji, należy pamiętać, że ewaluacja powinna być przewidziana jako oddzielne działanie z wyznaczonymi na jej przeprowadzenie środkami w budżecie projektu. Pomoże to dobrze wyznaczyć cele projektu, a potem ocenić prawidłowo efektywność działań beneficjenta i to, czy osiągnięte są zamierzone cele.

Marek Dominik Peda, koordynator projektów w Polskiej Fundacji im. R. Schumana

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34114 )
Array ( [docId] => 34114 )