Innowacyjne projekty mogą najwięcej skorzystać z unijnych dotacji

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 21-07-2014 r.

Pierwsza oś Programu Polska Wschodnia koncentruje się na innowacyjności. W jej ramach przewiduje się dwa podstawowe kierunki wsparcia finansowego z UE tj. dla przedsiębiorstw w zakresie działalności B + R + I (badania + rozwój + innowacje) oraz dla zwiększenia potencjału instytucji otoczenia biznesu.

Dofinansowane zostaną projekty przedsiębiorstw służące wzmacnianiu zdolności innowacyjnej firm i transferu technologii, głównie w ramach inteligentnych specjalizacji. Wspierane będą projekty wdrażania innowacji, które będą wymagać przeprowadzenia prac B + R (wykonanych przez własne zaplecze rozwojowe lub nabyte od innych jednostek z makroregionu bądź pozostałych części kraju, jak również i zagranicy). Prace takie mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów (innowacje produktowe) i procesów (innowacje procesowe). W ramach realizowanych projektów będzie dopuszczalny zakup oraz montaż maszyn, jak i urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów oraz wyposażenia, o ile służyć to będzie wdrażaniu innowacji, będących przedmiotem przeprowadzanych prac B+R.

Projekty mające na celu wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach mają obejmować swoim zakresem także stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej oraz związanej z wdrażaną innowacją.

Wspieranie efektywnej i innowacyjnej przedsiębiorczości wymaga istnienia profesjonalnego zaplecza instytucjonalnego w postaci ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Pełnią one funkcje pośrednictwa w dostępie regionalnych przedsiębiorstw do zewnętrznych zasobów wiedzy, doradztwa, finansów, nawiązywania współpracy z różnymi partnerami firm.

Zapamiętaj!

Projekty polegające na wdrażaniu innowacji będą mogły być realizowane zarówno przez pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i ich konsorcja oraz ponadregionalne inicjatywy. Preferowane będą projekty uwzględniające rozwój technologii zero- i niskoemisyjnych oraz racjonalne wykorzystanie zasobów (ekoinnowacyjność i ekoefektywność).

Inną ważną ich rolą jest pomoc unijna obejmująca diagnozowanie potrzeb, transfer i adaptację obcych rozwiązań do warunków przedsiębiorstw. Dlatego też pierwsza oś POPW, poza wsparciem firm, zostanie skierowana także do istniejących na terenie Polski Wschodniej ośrodków innowacji, w szczególności dofinansowanych już wcześniej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Takie podejście zapewnia większą koncentrację środków i spójność z inwestycjami publicznymi, które już zrealizowano.

Agnieszka Pogorzelska, ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35363 )
Array ( [docId] => 35363 )