Inteligentne specjalizacje regionów

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 18-04-2014 r.

Wiele ostatnio się mówi na temat tego, że w przypadku rozdysponowywania środków unijnych od 2014 roku istotne znaczenie będą odgrywały inteligentne specjalizacje. Każdy z polskich regionów powinien dokonać wyboru takich dziedzin gospodarki i nauki, które są najistotniejsze z punktu widzenia potencjału danego obszaru.

Samorządy, które to są odpowiedzialne za wybranie inteligentnych specjalizacji dla swojego regionu, oprócz ich wskazania muszą pamiętać o określeniu zakresu działań interwencyjnych w tych dziedzinach. Opis tego zagadnienia powinien się znaleźć w strategii rozwoju danego regionu. Wynika to z Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji (KSIS).

Rozwój najistotniejszych dziedzin i branż

Kluczowym warunkiem wyboru danej specjalizacji musi być także rozpoznanie i posiadanie potencjału naukowego w danym obszarze, które pozwolą na wypracowanie unikalnych i specjalistycznych rozwiązań wdrażanych następnie w przedsiębiorstwach. Celem takiego działania ma być dynamiczny i intensywny rozwój tych wybranych dziedzin. Dla przedsiębiorców i instytucji regionalnych oznacza to, że w trakcie trwania nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 najwięcej środków unijnych przeznaczonych dla danego województwa będzie przeznaczanych na realizację inwestycji, które wpiszą się w specjalizację regionu. Tak ujęte dziedziny gospodarki mają przyczynić się do tzw. Inteligentnej specjalizacji regionu (smart specialization).

Obowiązkowy wybór

Na podstawie zalecenia Komisji Europejskiej każdy region jest zobligowany do przygotowania i zapisania strategii inteligentnej specjalizacji. Jest to niezbędny warunek pozyskania funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Tym samym państwa członkowskie i regiony poszczególnych krajów Unii Europejskiej muszą posiadać wdrożone strategie z elementami inteligentnych specjalizacji jeszcze przed przyjęciem ich programów operacyjnych.

Marek Dominik Peda, koordynator projektów unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34702 )
Array ( [docId] => 34702 )

Array ( [docId] => 34702 )