Masz pomysł na projekt sprawdź, jakie koszty obejmie kwalifikowalność

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 28-08-2016 r.

Opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu są uznawane za koszty kwalifikowane w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej. Koszty poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz beneficjenta.

Opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu są uznawane za koszty kwalifikowane. Również koszty poniesione na podatek od towarów i usług  VAT mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Można tak postąpić, gdy realizujemy projekt w poddziałaniu 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej. Zagadnienie dotyczące kosztów kwalifikowanych zawarte zostało m.in. w Regulaminie konkursu w ramach tego programu.

Uzyskanie ochrony

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty:

 • uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj.:
 • opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • pokrycia kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej,
 • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym także tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;
 • usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, tj. pokrycie:
 • kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę,
 • zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia z obszaru, na którym obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu oraz przygotowania ofert współpracy i negocjacji handlowych;
 • uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Realizacja ochrony

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zaliczane są koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj.:

 • pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony,
 • opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu,
 • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.
Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek, specjalista ds. funduszy unijnych

Zobacz także:

Sprawdź także:

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu, Umowa o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014–2020.

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39407 )
Array ( [docId] => 39407 )