Można starać się o dotacje na projekty dotyczące e-usług publicznych

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 01-04-2014 r.

Jako pierwsze nabór na projekty dofinansowane w ramach Programu Polska Cyfrowa otworzyło już Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Przy czym jest to jedynie preselekcja polegająca na zebraniu propozycji od beneficjentów i ewaluacja ich stanu przygotowania.

Opisany nabór dotyczy tylko projektów mających na celu podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych, który jest jednym ze szczegółowych celów Programu (Cel 2: e-Administracja i otwarty rząd). Podmiot składający wniosek musi przedstawić:

  • wypełniony Kwestionariusz opisujący projekt,
  • wypełnioną Kartę Projektu oraz
  • wypełnioną tabelę usług i funkcjonalności.

Kwestionariusz opisujący projekt jest najbardziej pracochłonnym i szczegółowym dokumentem. Wymaga dogłębnej analizy proponowanego projektu oraz planowanych rozwiązań technologicznych. Obok standardowych elementów wniosku o dofinansowanie, jak grupa docelowa, harmonogram projektu, cele i planowane rezultaty projektu, w kwestionariuszu tym należy wpisać szereg elementów mniej powszechnych i spotykanych we wnioskach.

Przedmiot planowanych usług

Obok tych elementów kwestionariusz wymaga przedstawienia kilku dodatkowych dokumentów. Jednym z nich jest mapa kompatybilności, która powinna prezentować cechy systemów informatycznych, które umożliwiają bezproblemową współpracę pomiędzy systemami, w szczególności wymianę danych między nimi. Innym dokumentem jest studium wykonalności projektu. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji udostępnia na swojej stronie odpowiednią instrukcję do wypełnienia kwestionariusza. Szczegółowo są w niej opisane oczekiwania wobec projektu. Ponadto przedstawia ona punktację, jaka jest przyznawana za poszczególne elementy kwestionariusza w trakcie procesu oceny wniosku projektowego.

Drugim dokumentem, który należy załączyć, jest Karta projektu. Podsumowuje ona działania projektowe w sposób mniej więcej podobny do kwestionariusza. Do jej wypełnienia również pomocna jest wspomniana Instrukcja do kwestionariusza. Trzecim dokumentem jest tabela usług i funkcjonalności, która zbiera listę usług proponowanych w projekcie oraz pokazuje funkcjonalność danej usługi.

Marek Dominik Peda, koordynator projektów unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 34538 )
Array ( [docId] => 34538 )

Array ( [docId] => 34538 )