O niektórych zmianach w projekcie można poinformować instytucję wdrażającą

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 25-02-2014 r.

W przypadku nieprawidłowości stosowania prawa zamówień publicznych podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej należy odnieść się do taryfikatora. Dzięki niemu możliwe jest określenie sposobu naliczenia korekty finansowej, jakiej musi dokonać beneficjent. W taryfikatorze wskazane są stawki maksymalne, ale o ich ostatecznej wysokości decyduje instytucja zarządzająca.

Na wstępnie należy zaznaczyć, że nie każda zmiana wprowadzana w projekcie wymaga konieczności sporządzenia aneksu do umowy. Przykładem może być możliwość, choćby w przypadku Programu Innowacyjna Gospodarka, dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków do 10% wartości kwoty danej kategorii wydatków, z której następuje przesunięcie i to bez względu na poziom wzrostu kategorii wydatków.

30 dni na poinformowanie

 

Istnieje jednak szereg zmian, o których należy informować i wymagają one akceptacji, a czasem aneksowania umowy o dofinansowanie. W takiej sytuacji przed wszystkim należy złożyć w Instytucji Wdrażającej wniosek o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem zakresu modyfikacji oraz ich szczegółowym uzasadnieniem. Beneficjent powinien to zrobić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania takiej zmiany.

Następnie Instytucja rozpatruje taki wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, wówczas przysłany jest odpowiedni aneks do umowy lub pismo informujące o akceptacji zmian bez konieczności sporządzania aneksu.

Opóźnienie w wykonawstwie

Najczęstszą zmianą pojawiającą się w realizacji projektów jest zmiana wynikająca z opóźnienia realizacji danego etapu projektu. W tym przypadku należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji inwestycji. Powinno to być zrobione nie później niż 30 dni przez dniem upływu okresu realizacji tego etapu.

We wniosku należy zawrzeć także dosyć szczegółowe i realne uzasadnienie przyczyn niedotrzymania umownego terminu oraz przedstawić zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy projektu. Instytucję wdrażającą należy także poinformować, gdy występują w trakcie realizacji znaczące odstępstwa od założeń zawartych we wniosku o dofinansowanie np. zmiany w strukturze zarządzania projektem, wartości i zakresu cross-financingu, przesunięć wydatków między latami, zmiany dotyczące planowanych we wniosku wskaźników (produktów / rezultatów) etc.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34106 )
Array ( [docId] => 34106 )