Obszar Natura 2000 – nie odbiera Ci szansy na dotację

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 27-07-2017 r.

Czy podmioty, które działają na terenie obszarów objętych programem NATURA 2000, mogą ubiegać się o dotację? Każde przedsiębiorstwo, którego rodzaj prowadzonej działalności nie jest wykluczony ze wsparcia w danym konkursie, może ubiegać się o dotację na inwestycję bez względu na obszar, na którym działa. Ważne, aby uzyskało na to przedsięwzięcie odpowiednie uprawnienia od właściwego organu, a planowane działanie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszar, na jakim dana inwestycja ma powstać.

W przypadku niemal wszystkich konkursów skierowanych na inwestycje oraz badania, wymagane są odpowiednie dokumenty środowiskowe dotyczące miejsca realizacji projektu. Najczęściej są to dokumenty dotyczące wpływu projektu na obszary Natura 2000 oraz na gospodarkę odpadami. Niektóre instytucje zarządzające wymagają wspomnianych dokumentów już na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

 

Panuje powszechny mit o niemożności planowania inwestycji na obszarach Natura 2000. W rzeczywistości są one możliwe, jednak muszą być zaakceptowane przez właściwe w tej kwestii instytucje.

Aby zweryfikować, czy można ubiegać się o dofinansowanie na planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie są bezpośrednio związane z jego ochroną lub z niej nie wynikają, należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000. Dopiero jej wyniki wskazują, czy przedsięwzięcie będzie mogło zostać zrealizowane.

W świetle przepisów prawa zakazane są działania, które mogą osobno lub w połączeniu z innymi inwestycjami znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000.

Kluczowym aspektem w tym zakresie jest pogarszanie siedlisk przyrodniczych lub/i siedlisk gatunków roślin i zwierząt, jak również zaburzanie integralności obszaru lub jego powiązania z innymi obszarami.

Małgorzata Aleksander, starszy konsultant ds. inwestycji i rozwoju biznesu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40593 )
Array ( [docId] => 40593 )