Oferty usług szkoleniowych, doradczych z Europejskiego Fundusz Społecznego

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 21-04-2014 r.

Rejestr usług rozwojowych jest swego rodzaju bazą danych firm, ofert i usług, m.in. szkoleniowych. Jest rozbudowany o mechanizmy zapewniające odpowiednią ich jakość, np. poprzez dokonywanie ocen zawartych w rejestrze usług. Nie jest to jednak narzędzie, które nadaje certyfikaty danym podmiotom potwierdzające jakieś standardy czy też poświadczające ich cechy wyróżniające spośród innych firm.

Rejestr usług rozwojowych to część opracowywanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych. Będzie on wspierał wydatkowanie środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS) w nowej perspektywie finansowej Unii. Rejestr stanowi nowe narzędzie dedykowane przedsiębiorcom, którzy będą chcieli pozyskać informacje o szkoleniach, doradztwie, projektach zmian, mentoringu czy coachingu. Ponadto będą mogli otrzymać pomoc przy opracowaniu stosownej diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa i zamawianiu konkretnych usług. Cel funkcjonowania systemu polega na tym, aby realizowane z funduszy europejskich działania w większym stopniu odpowiadały na potrzeby przedsiębiorców oraz dawały im możliwość samodzielnego wyboru narzędzi, a także zapewniały szybką reakcję na występujące problemy.

Możliwości szkolenia

 

Jak wskazują badania, większość polskich pracowników szkoli się i rozwija swoje umiejętności, aby zagwarantować sobie długotrwałe zatrudnienie i możliwości nadążania za zmianami na rynku pracy. Najczęściej to pracodawca jako pierwszy zapewnia odpowiednie szkolenia swoim pracownikom. To właśnie z myślą o ich działaniach, ukierunkowanych na rozwój własnej kadry pracowniczej, powstaje rejestr usług rozwojowych.

Istotnym elementem w funkcjonowaniu rejestru jest ujednolicenie kryteriów możliwości zamieszczenia w nim swojej oferty. Wszystkie instytucje, które będą chciały wprowadzić swoje usługi do rejestru, będą musiały spełnić ujednolicone standardy wiarygodności (np. poprzez określenie przez dany podmiot swoich doświadczeń, sytuacji finansowej i prawnej).

Ranking ofert

Dodatkowym elementem rejestru będzie tzw. moduł obowiązkowych ocen. Ma on umożliwić wybierającym daną ofertę podejmowanie jak najbardziej świadomych decyzji. W założeniach funkcjonowania tego modułu to zarządzający kadrami lub ofertą szkoleniową w firmach będą mieć dostęp do profesjonalnej pomocy czy oferty. Będzie to możliwe na każdym etapie planowania rozwoju pracowników. Ponadto oferty te są wcześniej oceniane przez innych. A zatem na podstawie punktów przyznawanych przez korzystających wcześniej z danej usługi automatycznie będzie się tworzył ranking konkretnych ofert rozwojowych i dostawców.

Poszczególne moduły

Na tym etapie prac opracowano już wiele narzędzi do wdrożenia rejestru. Są one aktualnie poddawane konsultacjom. Opracowano już tzw. kartę podmiotu – czyli formularz, który będzie musiała wypełnić każda instytucja edukacyjna planująca przedstawiać swoją ofertę w rejestrze. Karta zawiera także szczegółowe kryteria pozwalające instytucjom edukacyjnym na świadczenie usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo można już sprawdzić, jak będzie wyglądać system oceny usług rozwojowych oraz katalog usług rozwojowych zawarty w rejestrze. W katalogu usług znajdują się nie tylko usługi szkoleniowe, ale również inne, jak:

  • mentoring, czyli jedna z form rozwijania kwalifikacji/umiejętności pracowników. Polega to na tym, że jedna z tych osób, mentor to osoba doświadczona, także zawodowo, o silnym autorytecie, wprowadza mniej doświadczonego pracownika w arkana pracy zawodowej i życie firmy;
  • doradztwo, w tym doradztwo klasyczne, eksperckie, ale też partycypacyjne, czyli to, w którym doradca włączony jest w sposób zamierzony w działalność firmy do osiągnięcia ustalonego celu i częściowo odpowiada za efekty;
  • coaching, interaktywny proces, który ma pomóc zarówno pojedynczym osobom, jak i organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Koncentruje się on na obecnej sytuacji danego przedsiębiorcy oraz na tym, co zamierza zrobić, aby osiągnąć pożądany cel;
  • kursy zawodowe uwzględniające taką wiedzę i umiejętności pozwalające na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie;
  • studia podyplomowe;
  • usługa kompleksowej zmiany – jest skierowana do konkretnego podmiotu, np. przedsiębiorstwa. Ma pomóc wprowadzić modyfikacje w danej firmie, które pozwolą na jej rozwój.

W konsultacjach społecznych znajdują się również dokumenty dotyczące certyfikatów osób i podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Rejestr usług dodatkowych ma powstać na bazie istniejącego już portalu www.inwestycjawkadry.pl - obecnie największej bazy szkoleń i studiów podyplomowych. Uruchomienie rejestru usług rozwojowych jest planowane na pierwszy kwartał 2015 roku.

Marek Dominik Peda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34641 )
Array ( [docId] => 34641 )