Projekty unijne w ramach Wspólnego Planu Działania (Joint Action Plan)

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 14-04-2014 r.

Komisja Europejska i dane państwo członkowskie Unii Europejskiej może przedstawić konkretną grupę projektów, które będą przeprowadzane na odpowiedzialność wyznaczonego, konkretnego beneficjenta, którym może być wyłącznie podmiot publiczny. Zbiór tego typu działań musi się znaleźć w dokumencie pod nazwą Wspólny Plan Działań (JAP- Joint Action Plan).

Projekty zawarte JAP (Wspólny Plan Działań) muszą mieć ściśle i konkretnie wyznaczone cele działania oraz być uzgodnione i zaaprobowane przez Komisję Europejską. Istnieje tylko jeden podstawowy warunek. Dotyczy on tego, że tak wyznaczone przedsięwzięcia nie mogą być projektami ściśle infrastrukturalnymi. Ponadto ich wartość nie może być mniejsza niż 10 mln euro bądź 20% alokacji danego programu operacyjnego. Tak skonstruowane Wspólne Plany Działania rzeczywiście w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 mają mieć nowatorski system rozliczania.

 

Projekty prowadzone przez podmioty publiczne będą mogły być płacone ryczałtem po osiągnięciu planowanych rezultatów. Najważniejsze bowiem w projektach ze Wspólnego Planu Działania mają być produkty i rezultaty, a nie poniesione wydatki.

Po pierwsze, Wspólny Plan Działania i zawarte w nim zadania mogą być finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. JAP może być częścią jednego lub kilku programów operacyjnych obowiązujących w perspektywie finansowej UE. Tym samym stanowić może użyteczny instrument wspierania ściślejszej integracji różnych funduszy zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu. Po drugie, najistotniejszym czynnikiem w procesie rozliczania Wspólnego Planu Działania mają być osiągnięte wskaźniki, czyli produkty i rezultaty. I to na ich podstawie, a nie na rzeczywistych, poniesionych wydatkach mają być rozliczane. Mechanizmem stosowanym w tym przypadku mają być płatności ryczałtowe przekazywane po osiągnięciu wyznaczonych wskaźników.

Marek Dominik Peda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34639 )
Array ( [docId] => 34639 )

Array ( [docId] => 34639 )