System Monitorowania Rozwoju a uzasadnienie realizacji projektu unijnego

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 04-02-2014 r.

System Monitorowania Rozwoju (STRATEG) pozwala śledzić obraz potrzeb rozwojowych poszczególnych regionów, a nawet jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki niemu można przygotować uzasadnienie realizacji danego projektu oraz dopasować do strategii rozwoju krajowych czy też regionalnych.

STRATEG to baza danych i portal internetowy, który został stworzony przez Główny Urząd Statystyczny. Narzędzie to może być przydatne na wielu etapach realizacji projektu. Od niedawna jest już powszechnie dostępne, choć jeszcze nie wszystkie jego elementy są uruchomione.

System Monitorowania Rozwoju został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego POKL „Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce”. Baza danych i wskaźniki opierają się na statystykach publicznych oraz kilkudziesięciu innych źródłach, do których należą m.in. instytucje, centra, instytuty naukowe oraz urzędy o zasięgu krajowym i regionalnym, bazy danych instytucji i organizacji międzynarodowych.

Przydatny monitoring

STRATEG oprócz śledzenia potrzeb rozwojowych poszczególnych regionów gromadzi również wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji strategii obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej (strategia Europa 2020). Dodatkowo zbiera i pokazuje dane statystyczne dotyczące poszczególnych obszarów.

Podmiotom realizującym projekty dofinansowane środkami z Unii Europejskiej system oferuje cały zestaw informacji szczególnie użytecznych na wstępnym etapie planowania inwestycji. Chodzi przede wszystkim o przygotowanie uzasadnienia realizacji danego projektu oraz jego umiejscowienia w strategiach rozwoju krajowych czy też regionalnych.

Dane oferowane przez STRATEG pozwalają bowiem na odnalezienie podstawowych danych oraz ich źródeł w dokumentach. Dodatkowo system ten oferuje również funkcjonalne narzędzia, które ułatwiają analizę zjawisk w formie wykresów i map. Podstawą systemu są wskaźniki monitorujące realizację celów polityki spójności oraz krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych.

Dokumentacja końcowa

System zaczyna już gromadzić obszerny zestaw mierników kluczowych do monitorowania rozwoju na poziomie kraju, jak również na niższych szczeblach podziału terytorialnego, czyli aż do poziomu poszczególnej gminy. Wkrótce mają być dostępne także podstawowe wskaźniki dla Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Uzupełnieniem danych liczbowych są definicje pojęć i informacje metodologiczne oraz raporty i analizy tematyczne.

Tak jak na etapie planowania projektu unijnego, tak podobnie użyteczne jest to narzędzie w momencie monitorowania rezultatów projektu i opracowywania dokumentów kończących całe przedsięwzięcie prowadzone przez beneficjenta. Zestawienie takich danych w jednym miejscu znacznie ułatwia poszukiwania i przyspiesza proces ich zbierania oraz dotarcie do źródeł.

Marek Dominik Peda, koordynatora projektów unijnych w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34117 )
Array ( [docId] => 34117 )