Szczególne zasady dla projektów o kluczowym znaczeniu dla regionu

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 08-04-2014 r.

Projekty o kluczowym znaczeniu dla danego regionu są dużymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju.

Zacząć należy od tego, że projekt kluczowy to nieprecyzyjna nazwa pewnego typu inwestycji dofinansowywanej ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013. Pełna nazwa to Indywidualne Projekty Kluczowe. Umieszczenie danej inwestycji na liście tego rodzaju inwestycji oznacza, istotną deklarację jego realizacji i zarezerwowanie odpowiednich środków w ramach budżetu danego programu operacyjnego na jej realizację. Często zdarza się, że zarówno beneficjent, jak i instytucja prowadząca są z góry narzuceni. Przy czym samo umieszczenie na liście indywidualnych projektów kluczowych nie oznacza automatycznego przyznania środków. Prawdą jest jednak to, że inwestycje takie nie podlegają zwykłej procedurze konkursowej i nie konkurują o środki z pozostałymi złożonymi projektami w ramach danego programu.

Procedura ubiegania się o dofinasowanie w największym uproszczeniu wygląda następująco: instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca (I lub II stopnia) uczestnicząca we wdrażaniu danego programu operacyjnego składa propozycje projektów do umieszczenia na liście. Odbywa się to przy udziale partnerów społeczno-gospodarczych i ekspertów. Instytucje te mogą również zebrać od potencjalnych beneficjentów propozycje projektów indywidualnych. Następnie instytucje te na podstawie wyznaczonych kryteriów wyłaniają najważniejsze z nich w danym obszarze. Potem propozycje projektów przedkładane są do konsultacji społecznych oraz zbadania przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury (dawniej MRR).

Po opublikowaniu listy zawierana jest wstępna umowa o dofinansowanie, tzw. preumowa, z wybranym beneficjentem każdego projektu kluczowego. Z jednej strony nakłada ona na beneficjenta obowiązek terminowego i prawidłowego przygotowania projektu do realizacji, a z drugiej strony stanowi formę obietnicy przyznania dofinansowania z funduszy europejskich w przypadku przygotowania prawidłowej aplikacji i spełnienia wszystkich wymogów formalnych. Beneficjent ten przygotowuje wniosek o dofinansowanie, który podlega następnie ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski nie są akceptowane automatycznie, ale podlegają wnikliwej analizie. Po akceptacji podpisywana jest umowa o dofinansowanie.

Należy zaznaczyć, że listy indywidualnych projektów kluczowych przygotowywane są tylko w ramach trzech programów operacyjnych w kończącej się perspektywie na lata 2007-2013. Są to: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej. Projekty o tym charakterze dotyczą na przykład istotnych przedsięwzięć w służbie zdrowia.

Marek Dominik Peda, koordynatora projektów unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34620 )
Array ( [docId] => 34620 )

Array ( [docId] => 34620 )