Trzeba zbierać informacje o uczestnikach projektu unijnego

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 02-06-2014 r.

Przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) istnieje obowiązek wypełniania i przesyłania elektronicznego zestawienia danych o uczestnikach projektu.

Ewidencjonowanie należy realizować na bieżąco i przesyłać do instytucji opiekującej się projektem wraz z wnioskiem o płatność. Trzeba to zrobić za pomocą Formularza Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 (PEFS 2007), który funkcjonuje jako plik w formacie MS Excel (z włączonymi funkcjami makr). Jest to jedyna forma zestawienia danych o uczestnikach projektu POKL (aktualna wersja 3.0). Wypełnienie tego obowiązku jest niezbędne do uzyskania kolejnej transzy środków unijnych na realizację projektu.

Pomoc w realizacji

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego został stworzony, aby wspierać system ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykazuje on postęp realizacji projektu i pozwala na dokładne sprawdzenie rezultatu osiągniętego na poszczególnych etapach. Na podstawie danych zgromadzonych w bazie PEFS 2007 możliwe jest dotarcie do uczestników projektów i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w zakresie efektywności poszczególnych projektów. Dane te podlegają ciągłej aktualizacji.

W Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego są zbierane  podstawowe informacje o danym projekcie, które dotyczą przede wszystkim:  

  • grupy docelowej danego projektu (czyli np. instytucji, osób bezrobotnych i pracujących bezpośrednio objętych wsparciem),
  • szczegółów udzielonego wsparcia (czyli typ działań podjętych w ramach projektu na rzecz grupy docelowej),
  • projektu,
  • projektodawcy.

Za rzetelne zbieranie danych o beneficjentach, a następnie ich aktualizowanie odpowiada realizator projektu.

Rola realizatora projektu

Sam formularz PEFS dotyczy bezpośrednio uczestników projektu (tzw. beneficjentów ostatecznych)., którzy zwykle podają swoje dane, składając odpowiednie deklaracje i oświadczenia. Realizator projektu często nie wymaga od nich okazywania dokumentów potwierdzających ich tożsamość czy też do uzupełnienia formularzy zawartych w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Niemniej to na nim właśnie spoczywa obowiązek pozyskania jak najbardziej wiarygodnych danych, z których później będzie można korzystać, wykonując wiele działań okołoprojektowych. Przykładowo mogą one posłużyć jak informacje potrzebne do procesu ewaluacji lub monitoringu projektu. Dane z PEFS muszą pozwalać na dotarcie bezpośrednio do uczestników działania    współfinansowanego z funduszy unijnych. Na podmiocie realizującym projekt spoczywa więc bardzo odpowiedzialne zadanie polegające na opracowaniu skutecznego sposobu pozyskania odpowiednich informacji i ich późniejszej, systematycznej aktualizacji. Przy czym mechanizm pozyskania danych musi być zgodny z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych i w szczególny sposób traktować tzw. dane wrażliwe, np. informacje o niepełnosprawności konkretnych osób.

Marek Dominik Peda, koordynator projektów unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34960 )
Array ( [docId] => 34960 )

Array ( [docId] => 34960 )