Trzeba zbierać informacje o uczestnikach projektu unijnego

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 02-06-2014 r.

Przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) istnieje obowiązek wypełniania i przesyłania elektronicznego zestawienia danych o uczestnikach projektu.

Ewidencjonowanie należy realizować na bieżąco i przesyłać do instytucji opiekującej się projektem wraz z wnioskiem o płatność. Trzeba to zrobić za pomocą Formularza Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 (PEFS 2007), który funkcjonuje jako plik w formacie MS Excel (z włączonymi funkcjami makr). Jest to jedyna forma zestawienia danych o uczestnikach projektu POKL (aktualna wersja 3.0). Wypełnienie tego obowiązku jest niezbędne do uzyskania kolejnej transzy środków unijnych na realizację projektu.

Pomoc w realizacji

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego został stworzony, aby wspierać system ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykazuje on postęp realizacji projektu i pozwala na dokładne sprawdzenie rezultatu osiągniętego na poszczególnych etapach. Na podstawie danych zgromadzonych w bazie PEFS 2007 możliwe jest dotarcie do uczestników projektów i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w zakresie efektywności poszczególnych projektów. Dane te podlegają ciągłej aktualizacji.

W Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego są zbierane  podstawowe informacje o danym projekcie, które dotyczą przede wszystkim:  

 • grupy docelowej danego projektu (czyli np. instytucji, osób bezrobotnych i pracujących bezpośrednio objętych wsparciem),
 • szczegółów udzielonego wsparcia (czyli typ działań podjętych w ramach projektu na rzecz grupy docelowej),
 • projektu,
 • projektodawcy.

Za rzetelne zbieranie danych o beneficjentach, a następnie ich aktualizowanie odpowiada realizator projektu.

Rola realizatora projektu

Sam formularz PEFS dotyczy bezpośrednio uczestników projektu (tzw. beneficjentów ostatecznych)., którzy zwykle podają swoje dane, składając odpowiednie deklaracje i oświadczenia. Realizator projektu często nie wymaga od nich okazywania dokumentów potwierdzających ich tożsamość czy też do uzupełnienia formularzy zawartych w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Niemniej to na nim właśnie spoczywa obowiązek pozyskania jak najbardziej wiarygodnych danych, z których później będzie można korzystać, wykonując wiele działań okołoprojektowych. Przykładowo mogą one posłużyć jak informacje potrzebne do procesu ewaluacji lub monitoringu projektu. Dane z PEFS muszą pozwalać na dotarcie bezpośrednio do uczestników działania    współfinansowanego z funduszy unijnych. Na podmiocie realizującym projekt spoczywa więc bardzo odpowiedzialne zadanie polegające na opracowaniu skutecznego sposobu pozyskania odpowiednich informacji i ich późniejszej, systematycznej aktualizacji. Przy czym mechanizm pozyskania danych musi być zgodny z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych i w szczególny sposób traktować tzw. dane wrażliwe, np. informacje o niepełnosprawności konkretnych osób.

Marek Dominik Peda, koordynator projektów unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34960 )
Array ( [docId] => 34960 )

Array ( [docId] => 34960 )