Upublicznij zapytanie ofertowe, a unikniesz nałożenia korekty finansowej

Kategoria: Fundusze unijne
Autor: Paulina Sawicka
Data: 30-09-2016 r.

Gdy upubliczniasz zapytanie ofertowe, to rozpoczynasz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu. W przypadku niezastosowania się do zasad upublicznienia zapytań instytucja finansująca może nałożyć korektę finansową.

Zapytanie ofertowe jest skutecznie upublicznione, gdy oferent umieści je na stronach internetowych, które zapewniają szeroki dostęp do tego typu informacji. Z uwagi na typ zamówienia niektóre są dodatkowo publikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Dwa kluczowe kryteria udzielania zamówień publicznych

Zgodnie z treścią „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020” z 10 kwietnia 2015 r., udzielanie zamówień publicznych na wykonanie projektu dofinansowanego ze środków unijnych następuje zgodnie z:

 • ustawą z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) – w przypadku beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym do jej stosowania albo
 • zasadą konkurencyjności – w przypadku podmiotu niezobowiązanego do stosowania ustawy.

Sprawdź, jakim jesteś beneficjentem

W przypadku zastosowania zasady konkurencyjności chodzi o beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu ustawy w przypadku postępowań nieprzekraczających tzw. progu bagatelności. Dotyczy to wartości zamówienia przekraczającej 50 tys. zł netto.

 Zasadę konkurencyjności zastosuje także beneficjent w przypadku zamówień sektorowych poniżej tzw. progów unijnych, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto, z uwzględnieniem warunków określonych we wspomnianych wytycznych.

W przypadku postępowań poniżej progu zamawiający ma obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.

Paulina Sawicka, ekspert ds. funduszy unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39528 )
Array ( [docId] => 39528 )

Array ( [docId] => 39528 )