Usługi turystyczne będą dotowane z programów regionalnych

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 31-03-2014 r.

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z dofinansowania unijnego na realizację projektów związanych z usługami turystycznymi powinni szukać odpowiednich konkursów na pozyskanie dotacji w regionalnych programach.

Przedsięwzięcia turystyczne w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 są traktowane jako element lokalnych strategii rozwoju, projektów związanych z kulturą i dziedzictwem kulturowym czy przedsiębiorczością.

Turystyka, jako dział gospodarki, nie została zakwalifikowana do żadnego z jedenastu celów tematycznych Komisji Europejskiej. Dokumenty unijne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 wśród celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych nie wymieniają bezpośrednio turystyki. Nie będzie zatem bezpośrednio środków unijnych przeznaczonych dla tego sektora. Nie oznacza to jednak, że nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania na projekty w tym zakresie tematycznym.

Pozyskanie środków na inwestycje związane z turystyką będą pojawiać się w nowej perspektywie finansowej zwykle na poziomie regionalnym. Będą one odpowiadać na zaplanowane działania wynikające z regionalnych i lokalnych strategii rozwoju. Dokumenty te są już opracowane. W strategiach znaleźć można także narzędzia, jakie dany region przewiduje do osiągnięcia założonych celów rozwoju. Turystyka może się mieścić w działaniach na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych.

Dodatkowo projekty turystyczne będą mogły być realizowane w ramach celu Podnoszenie konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury – jako przedsięwzięcia w zakresie rozwoju działalności gospodarczej w obszarze turystyki. Także warto poszukać elementów przedsięwzięć turystycznych w założeniach konkursów obejmujących nabory na realizację projektów z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego (np. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów”).

Marek Dominik Peda, koordynator projektów unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34537 )
Array ( [docId] => 34537 )

Array ( [docId] => 34537 )