W pozyskaniu funduszy można posiłkować się doświadczeniami z poprzednich lat

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 21-08-2014 r.

W latach 2014-2020 pojawi się możliwość mająca na celu rozwój szerokopasmowej sieci NGA o przepustowości min. 30 Mb/s. W ramach PO Polska Cyfrowa Oś priorytetowa I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, do rozdysponowania będzie 1.020.276.000 euro. To znacznie więcej niż w poprzednich latach. Przedsiębiorcy zainteresowani dofinansowaniem unijnym już teraz powinni przygotowywać się do przyszłych naborów wniosków.

Przy planowaniu inwestycji i aplikowaniu o dofinansowanie unijne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 można bazować na doświadczeniach działania 8.4. Dobrym przykładem jest analiza doświadczeń firmy AgaNet Agata Goleniewska, realizującej projekt w ramach POIG 8.4 pn. „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w gminie Kobylnica przez firmę AgaNet Agata Goleniewska”w technologii GPON.

Wybór miejscowości

Najważniejszym i podstawowym elementem planowania inwestycji polegającej na świadczeniu usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu jest wybór miejscowości objętych projektem. Należy dokładnie określić, w których miejscowościach będzie realizowany projekt. Wyboru należy dokonać na podstawie danych zawartych w inwentaryzacji sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, przygotowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (www.uke.gov.pl).

Bardzo ważne jest, aby dane dotyczące lokalizacji projektu wypełnić z należytą starannością, ponieważ na ich podstawie jest przeprowadzana ocena kwalifikowalności obszaru projektu. Wybór, a następnie wskazanie we wniosku miejscowości, które nie kwalifikują się do wsparcia (nie znajdują się na opublikowanej przez UKE liście) traktuje się jako uchybienie formalne. Niestety nie podlega ono korekcie. Niekwalifikowalność nawet jednej miejscowości w projekcie powoduje jego odrzucenie.

Wybór technologii

Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny planujący inwestycję w szerokopasmowy Internet bierze pod uwagę swoje możliwości finansowe, geograficzne i technologiczne. Niemniej wybór zastosowanej technologii w projektach z działania 8.4 POIG jest kryterium punktowanym. To, czy inwestycja zostanie zrealizowana w technologii światłowodowej (FTTH), za którą można uzyskać maksymalną liczbę punktów, czy też np. w technologii radiowej, wciąż bardzo popularnej w Polsce, może mieć wpływ na wybór projektu do dofinansowania.

Bardzo dobrym przykładem wpływu technologii na ocenę projektu jest ostatni nabór wniosków z działania 8.4 (I nabór 2013 roku). Ze względu na ograniczoną alokację powstały dwie listy projektów:

  • rankingowa - uwzględniająca projekty rekomendowane do dofinansowania, oraz
  • rezerwowa - zawierająca projekty, które kwalifikują się do dofinansowania.

Na pierwszej liście znalazły się wyłącznie projekty realizujące inwestycję w technologii FTTH (najwyżej punktowane).

Efektywność ekonomiczna

Wnioskodawca musi określić dokładną liczbę użytkowników końcowych, którą planuje i zobowiązuje się podłączyć w poszczególnych miejscowościach (wybranych jako obszar realizacji danego projektu). We wniosku należy wpisać liczbę osób, z którymi zostaną faktycznie podpisane umowy abonenckie, a nie potencjalnie zainteresowanych znajdujących się w zasięgu sieci. Chodzi o tzw. średnią nasycenia, która jest średnią ważoną i określa się ją na podstawie danych wskaźnika nasycenia w poszczególnych miejscowościach. Dane te publikuje Urząd Komunikacji Elektronicznej. Ponadto ważne jest, aby wielkość inwestycji była adekwatna do liczby użytkowników końcowych pod kątem ekonomicznym. Tego typu wyliczenia muszą odpowiadać średnim dla każdej z dostępnych technologii wskazywanym przez UKE.

 

 

Damian Sobolewski, Prior Consulting

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35538 )
Array ( [docId] => 35538 )