Wszystkie artykuły

  Fundusze unijne 14.01.2014
  Kontrola projektu unijnego może być po jego zakończeniu
  Otrzymanie funduszy z UE to dopiero początek całej procedury. Beneficjent musi jeszcze zadbać o prawidłową realizację zadań i wydatkowanie funduszy. Ostatnim krokiem jest kontrola projektu unijnego, której wcale nie należy się obawiać.Weryfikowanie realizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w zakresie formalnym, finansowym, technicznym i rzeczowym to jeden z podstawowych ...

  Fundusze unijne 14.01.2014
  Skutki nieprawidłowego prowadzenia projektu finansowanego ze środków unijnych
  Nieprawidłowe prowadzenie projektu finansowanego ze środków unijnych, a dokładnie nieprzestrzeganie zasady trwałości projektu, prowadzi do wielu konsekwencji finansowych. Beneficjent środków unijnych może spodziewać się nawet zwrotu dotacji.Właściwe zrozumienie istoty zasady znaczącej modyfikacji jest bardzo ważne dla przedsiębiorców korzystających z dotacji. Niedotrzymanie tej z ...

  Fundusze unijne 14.01.2014
  Zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie
  Po podpisaniu umowy o dofinansowanie pierwszą transzę środków na realizację projektu beneficjent otrzymuje dopiero po złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie. Należy tego dokonać w odpowiednim terminie.Jednym z elementów umowy o dofinansowanie jest załącznik, w którym trzeba złożyć oświadczenie co do wyboru formy zabezpieczenia. ...

  Fundusze unijne 14.01.2014
  Promocja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Beneficjenci funduszy europejskich muszą pamiętać o tym, że realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przynosi wiele korzyści, ale również obowiązków do spełnienia. Jednym z nich jest konieczność zadbania o odpowiednią promocję projektu.Każdy podmiot prowadzący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ma obowiązek promocji zrealizowanego ...

  Fundusze unijne 14.01.2014
  Protest lub odwołanie - jednolite zasady w konkursach unijnych
  Instytucje zarządzające unijnymi programami operacyjnymi nie mogą dowolnie kształtować procedur odwoławczych, jak miało to miejsce do 28 czerwca 2013 r. Wówczas weszły w życie nowe przepisy. Firmy, których wnioski o dofinansowanie zostały odrzucone, mogą się odwołać lub złożyć protest i żądać ponownego ich rozpatrzenia.W ramach tzw. programów operacyjnych z podmiotami wnioskującymi ...