Innowacyjna strategia

Data: 15-11-2012 r.

W teorii i praktyce istnieje wiele definicji innowacji, związanych zarówno z szerokim i wąskim podejściem. Bez względu na ich rodzaj, są one nierozerwalnie związane z pojęciem strategii innowacyjnej. A ta, jest cały czas w biznesie bardzo modna.

W wąskim pojęciu, innowacja, to pierwsze wprowadzenie na rynek produktu, który został stworzony przy pomocy nowych technologii i wiedzy. Podejście szerokie z kolei, nazywa innowacją każdy nowo powstały produkt w firmie, bez względu na nowości w innych przedsiębiorstwach. Wyróżnić tu można innowacje światowe, branżowe oraz firmowe. Jednocześnie należy pamiętać o różnicy pomiędzy innowacją a wynalazkiem – ten drugi bowiem jest jedynie pewnym modelem, który może, ale nie musi, zostać wprowadzony na rynek.

Inną funkcjonującą definicją innowacji, jest ta, stworzona przez J. Shumpetera. Według niej, innowacja dotyczy nie tylko nowych produktów, ale też surowców, całego procesu produkcyjnego czy np. wprowadzenia nowych sposobów kupna/sprzedaży. Może też obejmować otwarcie nowego rynku.

 

Innowacja a strategia

Strategia jest częścią działania firmy, mającą na celu jej skuteczne funkcjonowanie w warunkach konkurencyjnych. Każda branża może posiadać własną strategię innowacyjną, która jest uzależniona od sytuacji panującej na rynku oraz od kondycji samej firmy. Jeśli przedsiębiorstwo dysponuje dużymi środkami, może zdecydować się na zastosowanie strategii ofensywnej (chęć zdobycia tytułu lidera) lub defensywnej (obserwacja konkurencji). W przypadku, gdy firma nie posiada zbyt dużego budżetu, jej działania mogą sprowadzać się do strategii imitacyjnej, czyli pozyskiwania sprawdzonych gdzie indziej rozwiązań.

Możliwy jest jeszcze jeden model strategii innowacyjnej – strategia zależna. Jest ona dobrym rozwiązaniem w tych sektorach, w których nie ma potrzeby wprowadzania radykalnych innowacji (jak np. produkcja wina). Przedsiębiorstwa działają wówczas na zasadzie współpracy, gdzie słabsi gracze mają możliwość przejęcia innowacji i strategii tradycyjnych.

Bez względu na dobór samej strategii, kultura firmy sprzyjająca innowacyjności, zwykle przynosi szereg biznesowych korzyści.

Opracowanie redakcyjne: Honorata krzyś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25179 )
Array ( [docId] => 25179 )