Masz innowacyjny projekt, postaraj się o opinię, która to potwierdzi

Data: 16-09-2016 r.

Opinia dotycząca innowacyjności konieczna jest wówczas, jeśli wymóg taki zostanie określony w regulaminie danego konkursu. Innowacyjność projektu powinna być w takiej sytuacji potwierdzona przez odpowiednią instytucję.

Tego rodzaju dokument wystawiają tylko niektóre instytucje na terenie kraju. Możliwe jest, aby instytucja wystawiająca opinię była podmiotem zagranicznym. Aby wystawić dokument musi spełnić pewne wymogi. Istotne jest także, aby funkcjonowała na podstawie właściwego unormowania prawnego.

Sprawdź, czy opiniodawca spełnia warunki

Jeśli wnioskodawca zdecyduje się na uzyskanie opinii w jednostce naukowej, musi zwrócić uwagę, czy spełnia ona pewne szczególne kryterium. Musi w sposób ciągły prowadzić badania naukowe lub prace rozwojowe.

Tak stanowi art. 2 pkt 9 (z wyłączeniem lit. f) ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 ze zm.), który uwzględnia przepisy ustawy z 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 620 ze zm.).

Opinię o innowacyjności mogą wystawić tylko niektóre instytucje, są nimi:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 • placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
 • Polska Akademia Umiejętności,
 • centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. nr 96, poz. 620 ze zm.),
 • stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżowa izba gospodarcza, których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku.

Zwróć uwagę, co zawiera opinia

Uzasadnienie opinii powinno zawierać przede wszystkim dwa typy danych. Po pierwsze, informację, które z elementów linii technologicznej produkcji lub procesu realizacji usługi są innowacyjne, a które pełnią rolę uzupełniającą.

Po drugie, w uzasadnieniu wystawiająca opinię instytucja prezentuje analizę informującą, czy wdrażana(y)/zakupywana(y) technologia/produkt jest innowacyjna(y) w odniesieniu do oferty już istniejącej na rynku i na czym ta innowacyjność polega.

Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek, specjalista ds. funduszy unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39526 )
Array ( [docId] => 39526 )

Array ( [docId] => 39526 )