Masz innowacyjny projekt, postaraj się o opinię, która to potwierdzi

Data: 16-09-2016 r.

Opinia dotycząca innowacyjności konieczna jest wówczas, jeśli wymóg taki zostanie określony w regulaminie danego konkursu. Innowacyjność projektu powinna być w takiej sytuacji potwierdzona przez odpowiednią instytucję.

Tego rodzaju dokument wystawiają tylko niektóre instytucje na terenie kraju. Możliwe jest, aby instytucja wystawiająca opinię była podmiotem zagranicznym. Aby wystawić dokument musi spełnić pewne wymogi. Istotne jest także, aby funkcjonowała na podstawie właściwego unormowania prawnego.

Sprawdź, czy opiniodawca spełnia warunki

Jeśli wnioskodawca zdecyduje się na uzyskanie opinii w jednostce naukowej, musi zwrócić uwagę, czy spełnia ona pewne szczególne kryterium. Musi w sposób ciągły prowadzić badania naukowe lub prace rozwojowe.

Tak stanowi art. 2 pkt 9 (z wyłączeniem lit. f) ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 ze zm.), który uwzględnia przepisy ustawy z 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 620 ze zm.).

Opinię o innowacyjności mogą wystawić tylko niektóre instytucje, są nimi:

  • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
  • placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
  • Polska Akademia Umiejętności,
  • centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. nr 96, poz. 620 ze zm.),
  • stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżowa izba gospodarcza, których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku.

Zwróć uwagę, co zawiera opinia

Uzasadnienie opinii powinno zawierać przede wszystkim dwa typy danych. Po pierwsze, informację, które z elementów linii technologicznej produkcji lub procesu realizacji usługi są innowacyjne, a które pełnią rolę uzupełniającą.

Po drugie, w uzasadnieniu wystawiająca opinię instytucja prezentuje analizę informującą, czy wdrażana(y)/zakupywana(y) technologia/produkt jest innowacyjna(y) w odniesieniu do oferty już istniejącej na rynku i na czym ta innowacyjność polega.

Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek, specjalista ds. funduszy unijnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39526 )
Array ( [docId] => 39526 )

Array ( [docId] => 39526 )