Generowanie liczb losowych w Excelu

Autor: Marcin Sarna
Data: 11-02-2015 r.

Arkusz kalkulacyjny to narzędzie matematyczne. Dokładność operacji nie oznacza jednak, że nie mogą się one dokonywać z wykorzystaniem liczb losowych i innych danych wybieranych losowych. W tej poradzie pokazujemy, jak generować losowe wartości w Excelu.

Podstawową funkcją Excela dotyczącą losowości jest LOS. Nie przyjmuje ona żadnych argumentów, lecz zwraca liczbę rzeczywistą o równomiernym rozkładzie. Liczba ta jest losową liczbą z przedziału od 0 do 1 (przy czym może być także równa 0, ale nigdy 1). Podstawienie losowej liczby w komórce z użytą funkcją LOS następuje po każdorazowym obliczeniu arkusza.

Rysunek 1. Działanie funkcji LOS

Znając działanie funkcji LOS, możemy ją łatwo zaprząc do swoich celów. Jeżeli więc chcemy losować liczby od A do B, użyjemy do tego następującej formuły: LOS*(B–A)+A.

Bardziej przyjazna w działaniu jest funkcja LOS.ZAKR, z której będziemy w praktyce korzystać znacznie częściej. Generuje ona liczbę losową, ale całkowitą z wybranego zakresu liczb. Podobnie jak w przypadku LOS nowa liczba losowa jest zwracana przy każdym obliczeniu arkusza.

Funkcja ta przyjmuje dwa obowiązkowe argumenty:
minimum ­– najmniejsza liczba całkowita, jaka może zostać wylosowana (minimum zakresu);

Załóżmy teraz, że potrzebujemy wylosować nie liczbę, ale określone słowo z kilku podanych albo wylosować komórkę z zadanego zakresu.

Wykorzystamy do tego celu funkcję WYBIERZ w połączeniu z LOS.ZAKR. LOS.ZAKR wylosuje nam określoną wartość z zakresu podanego w funkcji WYBIERZ. Musimy jednak najpierw zrozumieć, jak działa WYBIERZ.

numer_danej – określa, którą z podanych dalej danych należy wybrać jako efekt działania funkcji; liczba ta nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż ilość wskazanych danych;

dana1 – poszczególne dane, na jedną z nich wskazuje numer_danej; należy podać przynajmniej jedną daną, ale nie więcej niż 29.

Teraz już wiemy, jak wybierać argument z listy. A jak zrobić to losowo? Wystarczy, podając argument numer_danej, skorzystać z funkcji LOS.ZAKR. Załóżmy, że chcemy losowo wybrać dzień tygodnia.

Jeżeli otrzymana poprzez funkcję LOS liczba powinna zostać zaokrąglona, dokonamy tego z wykorzystaniem funkcji ZAOKR. Przyjmuje ona dwa argumenty: pierwszy stanowi liczba do zaokrąglenia, a drugi wskazuje na liczbę miejsc po przecinku, do których zostanie ona zaokrąglona.

Jeżeli więc interesuje nas wylosowanie liczby od 1 do 10, ale z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, możemy to zrobić tak: =ZAOKR(LOS()*9+1;1).

Rysunek 4. Losowanie liczby od 1 do 10 z jednym miejscem po przecinku

Można także skorzystać z funkcji MROUND, która zaokrągla zawsze do określonej wielokrotności. Przyda się, jeśli chcemy np. wylosować określoną liczbę dób z przedziału od 1 do 7, ale wyrażoną w godzinach (tj. np. 48 godzin dla dwóch dni).

Marcin Sarna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 36553 )
Array ( [docId] => 36553 )

Array ( [docId] => 36553 )