Dane bankowe z Polski popłyną do USA

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 26-10-2015 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał umowę FATCA między rządem Polski a Stanami Zjednoczonymi. Umożliwi ona przekazywanie danych zawierających informacje bankowe na temat amerykańskich podatników, którzy korzystają z usług polskich instytucji finansowych.

Celem ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA) jest zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych (FFI) do zawierania porozumień, bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową (IRS), zobowiązujących do przekazywania do USA danych o stanach rachunków, uzyskiwanych dochodach oraz ich właścicielach, będących podatnikami tego kraju, dla celów weryfikacji prawidłowości zobowiązań podatkowych.

FATCA ma zapobiegać wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników zagranicznych instytucji finansowych do ukrywania dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego. Jeśli instytucje finansowe nie będą chciały zawrzeć porozumienia z IRS, muszą się liczyć z obciążeniem dochodów (przychodów) uzyskiwanych ze źródeł w USA 30 proc. podatkiem. Co de facto zmusiłoby instytucje finansowe do odstąpienia od inwestowania na rynku amerykańskim m.in. w papiery wartościowe.

Aby uniknąć obciążenia tym podatkiem, polskie instytucje finansowe (PIF) powinny zawrzeć odrębne porozumienia z IRS. Mają zobowiązać się w nich do przekazywania stosownych informacji oraz prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z FATCA. Wiąże się to m.in. z koniecznością przekazywania informacji dotyczących klientów instytucji finansowych objętych tajemnicą bankową. Dodatkowo, w odniesieniu do poszczególnych produktów/usług i roli banku w procesie świadczonej usługi, informacje te mogą być chronione też m.in. przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Podpisanie porozumień przez instytucje finansowe bezpośrednio z IRS byłoby niezgodne z prawem UE oraz krajowym w odniesieniu do m.in. przekazywania informacji objętych ochroną danych osobowych oraz tajemnicą bankową, USA zaproponowały państwom zawieranie porozumień międzyrządowych (IGA). Ich celem jest ustalenie, iż informacje o rachunkach prowadzonych dla rezydentów podatkowych USA w zagranicznych instytucjach finansowych będą przez te instytucje zbierane i raportowane do własnej, krajowej administracji podatkowej. Następnie byłyby one przez tę administrację przekazywane automatycznie do USA, zgodnie z procedurą i w terminach ustalonych w umowie.

Aby było to możliwe w przepisach krajowych należy wprowadzić podstawę prawną do nałożenia obowiązków na instytucje finansowe, dotyczących zbierania, przetwarzania i przekazywania w odpowiednich terminach przez nie informacji do krajowej administracji podatkowej, które wymagane są na podstawie Umowy FATCA.

W związku z tym, że podpisanie porozumień przez polskie instytucje finansowe bezpośrednio z IRS byłoby niezgodne z polskim porządkiem prawnym, przekazywanie informacji wymaganych FATCA uregulowano więc w umowie międzynarodowej w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, zawartej pomiędzy Polską a USA (umowa FATCA). Wymagane przez FATCA informacje o amerykańskich rezydentach podatkowych będą zbierane przez polskie instytucje finansowe, przekazywane do krajowej administracji podatkowej, a następnie wymieniane w sposób automatyczny z USA na podstawie obowiązującej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Problem ochrony danych oraz tajemnicy bankowej dotyczy każdego z państw UE, w związku z tym wszystkie te państwa podjęły działania zmierzające do usunięcia problemu legalności zbierania i przekazywania informacji do amerykańskich organów skarbowych. W zależności od obowiązującego systemu prawnego, państwa muszą indywidualnie wprowadzić zmiany pozwalające na wykonywanie tych umów. W Polsce, instytucjami, których dotyczy umowa FATCA są banki, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, Ministerstwo Finansów i organy podatkowe.

Źródło:

Prezydent RP

Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37938 )
Array ( [docId] => 37938 )

Array ( [docId] => 37938 )