Przetwarzanie danych w chmurze będzie prawnie uregulowane

Data: 14-11-2014 r.

Zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym toczą się prace, których celem jest uregulowanie prawnych aspektów przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. W 2013 roku Komisja Europejska powołała grupę ekspertów ds. umów Cloud Computingu. Ich zadaniem ma być określenie warunków umów o świadczenie usług przetwarzania danych osobowych w tym modelu.

Komisja Europejska wydała już wskazówki w sprawie umów Standard Level Agreements używanych przy korzystaniu z Cloud Computing (Cloud Service Level Agreement Standardization Guidelines). Umowy tego typu określają minimalne parametry świadczonych usług, a także mogą regulować kwestie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w chmurze obliczeniowej.

Opinie Grupy Roboczej

Działania w tym zakresie podjęła także Grupa Robocza Art. 29, która przyjrzała się rozwiązaniom chmury obliczeniowej oferowanej przez Microsoft dla przedsiębiorców (business to business – B2B).

Grupa Robocza potwierdziła, że umowy na niektóre chmurowe usługi spełniają wymagania wynikające z tzw. standardowych klauzul umownych UE dotyczących transferu danych osobowych do podmiotów z siedzibą w tzw. państwach niezapewniających adekwatnego poziomu ochrony danych (tzw. państwach trzecich). Grupa wydała także opinię na temat przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (05/2012).

Dekalog chmuroluba

Na szczeblu krajowym również są podejmowane działania związane z regulacją prawnych aspektów chmury obliczeniowej. W 2013 roku GIODO opracował: Dziesięć zasad stosowania usług chmurowych przez administrację publiczną (tzw. Dekalog Chmuroluba).

Opracowanie to jest podsumowaniem informacji zawartych w różnych materiałach GIODO dotyczących stosowania rozwiązań chmurowych, zwłaszcza w administracji publicznej. Dekalog Chmuroluba zwraca uwagę m.in. na konieczność transparentności działania dostawcy chmury obliczeniowej (informacje o lokalizacji serwerów, zasadach bezpieczeństwa, istnieniu podwykonawców), a także raportowania wszelkich incydentów bezpieczeństwa danych.

Memorandum sopockie

Wcześniej Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Ochrony Danych w Telekomunikacji (tzw. grupa berlińska) zaprezentowała dokument roboczy w sprawie przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej – tzw. Memorandum Sopockie.

Wskazano w nim, że przetwarzanie danych w chmurze nie może prowadzić do obniżenia standardów ochrony danych w porównaniu z konwencjonalnym przetwarzaniem. Podkreślono też wagę odpowiedniego zabezpieczenia danych i przejrzystości dostarczania usług.

Opisane dokumenty nie są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, stanowią jednak istotne wskazówki w zakresie korzystania z usług Cloud Computing.

Michał Bienias

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36020 )
Array ( [docId] => 36020 )

Array ( [docId] => 36020 )