Wszystkie artykuły

  Ochrona danych osobowych 25.02.2020
  Otrzymałeś wniosek o udostępnienie danych? Sprawdź, czy jest podstawa prawna, by to zrobić
  Do każdego administratora danych mogą zwrócić się pewne podmioty z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych. Mogą to być policja, sądy, banki czy firmy windykacyjne. Przede wszystkim musisz potwierdzić, że osoba, która się do Ciebie zgłasza ma prawo pozyskać dane. W przeciwnym razie możesz udostępnić dane osobie nieupoważnionej, za co grozi odpowiedzialność karna.Każdy administrator ...

  Ochrona danych osobowych 07.06.2018
  RODO: Uważajmy na oszustów
  W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), wielu oszustów podejmuje próby zastraszenia przedsiębiorców i zmuszenia ich do skorzystania z usług w zakresie przygotowania do RODO. Poniżej wskazujemy przykładowy mail.Częstą praktyką stosowaną przez oszustów jest rozsyłanie wiadomości do przedsiębiorców drogą e-mail, w którym ...

  Ochrona danych osobowych 07.06.2018
  Najważniejsze dokumenty w świetle RODO
  Rozporządzenie o ochronie danych osobowych weszło z życie 25 maja 2018 r. Warto zwrócić uwagę na dokumentację, jaką każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić zgodnie z treścią RODO. Do najważniejszych dokumentów należą: rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz kategorii czynności, umowa powierzenia, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.RODO - Rejestr ...

  Firma 07.06.2018
  Sprawdź czy jesteś gotowy na RODO - 10 kroków
  25 maja 2018 roku weszło w życie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przed tą datą każdy przedsiębiorca powinien przedsięwziąć niezbędne kroki aby zgodnie z prawem zarządzać danymi osobowych i uniknąć wysokich kar finansowych przewidzianych przez RODO.Czy jesteś gotowy na RODO? Udokumentować jakie dane osobowe posiada, jakie jest źródło ich pochodzenia oraz komu ...

  Ochrona danych osobowych 21.03.2017
  Przekazując dane osobowe kancelarii prawnej, trzeba podpisać umowę powierzenia
  Jeżeli administrator danych chce w ramach umowy na obsługę prawną przekazać dane osobowe swoich klientów (np. w celu dochodzenia roszczeń), powinien zawrzeć w niej zapisy dotyczące powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Może też podpisać z kancelarią prawną odrębną umowę powierzenia.Korzystanie z usług podmiotu zewnętrznego (np. kancelarii prawnej czy biura rachunkowego), ...

  Ochrona danych osobowych 21.03.2017
  Jedna zgoda na wykorzystanie danych abonenta ważna w całej UE
  Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 marca 2017 r. w sytuacji, gdy abonent telefoniczny wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w rejestrze abonentów, obowiązuje ona we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zdaniem Trybunału w całej UE wymogi co do ochrony danych osobowych są bowiem takie same.Rozpatrywana sprawa dotyczyła belgijskiej spółki, która oferuje usługi biura ...

  Ochrona danych osobowych 14.03.2017
  Stosując monitoring, pozyskujesz dane osobowe. Jak robić to legalnie w szkołach?
  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał zestaw wskazówek, które mają pomóc placówkom oświatowym stosować monitoring zgodnie z prawem. GIODO przypomina w nich m.in., że szkoła, jako administrator danych, jest odpowiedzialna za zgodne z prawem przetwarzanie danych pozyskanych w ramach monitoringu.Stosowanie monitoringu jest formą przetwarzania danych osobowych i ingeruje w prywatność ...

  Ochrona danych osobowych 14.03.2017
  Dane osobowe z rejestrów publicznych bez prawa do bycia zapomnianym
  Jak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 marca 2017 r., dane osób fizycznych, które znajdują się w rejestrach publicznych, nie podlegają prawu do bycia zapomnianym. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że dostęp do tych danych może być ograniczony, ale dopiero po upływie wystarczająco długiego czasu.Sprawa, którą zajmował się Trybunał Sprawiedliwości ...

  Ochrona danych osobowych 07.03.2017
  GIODO: Tylko jeden operator zbierał za dużo danych przy rejestracji kart prepaid
  Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych we wrześniu i październiku 2016 roku, rejestracja kart prepaid odbywała się zgodnie z przepisami. Tylko jeden operator zbierał nadmiarowe dane osobowe abonentów i kopiował ich dowody tożsamości.Zgodnie z art. 60b Prawa telekomunikacyjnego abonenci posiadający karty prepaid muszą je zarejestrować ...

  Ochrona danych osobowych 07.03.2017
  Czy w umowie na obsługę prawną trzeba uregulować powierzenie przetwarzania danych
  Firma, która podpisuje umowę z kancelarią prawną na obsługę prawną i doradztwo prawne, powinna zawrzeć w niej klauzulę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Będzie tak zawsze, gdy świadczona przez kancelarię usługa będzie się wiązała z dostępem do danych osobowych posiadanych przez zlecającego obsługę prawną.   Korzystanie z usług podmiotu zewnętrznego (np. kancelarii ...