Wszystkie artykuły

  Ochrona danych osobowych 29.05.2014
  Ochronie nie podlegają dane osób prawnych
  Niestety, nie da się z góry ustalić katalogu informacji, które mogą być uznawane za dane osobowe. Między innymi dlatego, że decyduje o tym kontekst, w którym występują określone zbiory. Przy czym zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których i bez większego wysiłku można ją zidentyfikować. Danymi ...

  Ochrona danych osobowych 29.05.2014
  GIODO ma prawo wejść do siedziby firmy
  Jednym z zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie. W pewnych sytuacjach GIODO może przeprowadzić kontrolę bez wcześniejszej zapowiedzi.W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem, np. brakuje zgody na ich gromadzenie, należy ...

  Ochrona danych osobowych 22.05.2014
  Bezprawne ujawnienie danych osobowych
  Powierzenie firmie danych osobowych odbywa się zawsze w zaufaniu klienta do tej firmy, że nie ujawni ona danych innym podmiotom. Naruszenie tego zaufania przez np. sprzedaż danych osobowych agencji reklamowej oznacza nie tylko utratę reputacji, ale przede wszystkim dotkliwe konsekwencje prawne.Inspektorzy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych mają prawo kontroli i wstępu do pomieszczeń, ...

  Ochrona danych osobowych 22.05.2014
  Podział odpowiedzialności w zakresie ochrony danych osobowych
  Ustawa o ochronie danych osobowych wymaga wskazania osób, które formalnie będą odpowiedzialne w firmie za przestrzeganie jej zapisów. W konsekwencji zakres odpowiedzialności i ewentualne konsekwencje w innym zakresie dotykają informatyków mających bezpośredni dostęp do danych.Ustawa ta zobowiązuje wszystkie podmioty do wyznaczenia administratora danych osobowych (ADO) i administratora ...

  Ochrona danych osobowych 22.05.2014
  Big Data a ochrona danych osobowych
  Big Data to zbieranie, przetwarzanie, dokładne analizowanie i przedstawianie danych w formie, która pozwoli stworzyć profil pewnej sytuacji czy człowieka. Chodzi tu o badanie przez firmy pewnych zjawisk w oparciu o wszelkie możliwe do pozyskania informacje.Na przykład klient sieci sklepowej zbierającej dane w oparciu o Big Data powinien się liczyć z tym, że kamery i mikrofony w sklepie pozwolą ...

  Ochrona danych osobowych 22.05.2014
  Rejestrowanie dostępu pracowników do danych osobowych klientów
  Zgodnie z przepisami system informatyczny, w ramach którego są przetwarzane dane osobowe, powinien zapewnić odnotowanie informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione oraz dacie i zakresie tego udostępnienia, chyba że system informatyczny używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych.Wynika to z § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych ...

  Ochrona danych osobowych 22.05.2014
  Zgłoszenie wspólnej książki teleadresowej do GIODO
  Przetwarzanie danych osobowych określają przepisy Kodeksu pracy i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nimi, pracodawca może zbierać i przetwarzać dane osobowe pracowników.Zgodnie z art. 22 K.p. pracodawca ma prawo zbierać i przetwarzać dane osobowe pracownika obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania ...

  Ochrona danych osobowych 22.05.2014
  Hosting a przetwarzanie danych osobowych
  Co do zasady nie mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę hostingową. Umowa o świadczenie usług hostingowych zazwyczaj nie zawiera bowiem żadnych postanowień dotyczących przetwarzania takich danych. Firma hostingowa oferuje jedynie miejsce na serwerze na pliki klienta i gwarantuje prawidłowe działanie serwera.Jeżeli taka firma nawet nie posiada informacji o tym czy ...

  Ochrona danych osobowych 22.05.2014
  Udostępnianie danych osób dokonujących obraźliwych wpisów na forum
  Kwestia udostępniania przez administratorów informacji o osobach korzystających z forów internetowych jest przedmiotem licznych wątpliwości prawnych. GIODO może zobowiązać administratora do udostępnienia danych autorów wpisów.Można wyróżnić dwa przeciwstawne stanowiska. Zgodnie z pierwszym, skoro art. 18 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakazuje usługodawcy ...

  Ochrona danych osobowych 07.11.2013
  Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych w firmie
  Ustawa o ochronie danych osobowych, wskazując na konieczność prowadzenia w spółce z o.o. odpowiedniej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, nie zawiera jednak szczegółów odnośnie tego, co taka dokumentacja powinna zawierać.Pracodawca, który chce poprawnie zrealizować obowiązek ochrony danych osobowych w swoim zakładzie pracy zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa powinien ...