Zakaz przetwarzania danych wrażliwych przez przedstawicieli NIK

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 13-01-2015 r.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący zakazu przetwarzania tzw. danych wrażliwych przez upoważnionych przedstawicieli NIK. Rozprawa odbędzie się 20 stycznia 2015 r. Zdaniem PG kwestionowane przepisy dają zbyt duże uprawnienia NIK do przetwarzania danych wrażliwych obywateli.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie czy przepisy ustawy z 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli są zgodne z Konstytucją RP i Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Chodzi o art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. i, zgodnie z którym podczas postępowania kontrolnego upoważnieni przedstawiciele NIK mają prawo do przetwarzania danych osobowych, w tym danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (dane wrażliwe) jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

Prokurator Generalny twierdzi, że przepis ten narusza konstytucyjne zasady określoności ustawowej ingerencji w sferę konstytucyjnych wolności i praw jednostki oraz proporcjonalności takiej ingerencji.

Art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zakazuje wszelkim podmiotom przetwarzania tzw. danych wrażliwych, ujawniających:

 • pochodzenie rasowe lub etniczne,

 • poglądy polityczne,

 • przekonania religijne lub filozoficzne,

 • przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,

 • danych o stanie zdrowia,

 • kodzie genetycznym,

 • nałogach lub

 • życiu seksualnym,

 • danych dotyczących skazań,

 • orzeczeń o ukaraniu i

 • mandatów karnych, a także

 • innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Zdaniem Prokuratora Generalnego przepis ten pozornie gwarantuje ochronę życia prywatnego obywateli w sferze, której regulacja dotyczy. Wyjątek sformułowany w pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym przetwarzanie danych wrażliwych jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dotyczą – sprowadza zakaz określony w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych do roli deklaratywnej, pozbawionej decydującego znaczenia merytorycznego – twierdzi wnioskodawca.

Regulacja art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych  nie określa, jaki podmiot mógłby z omawianego uprawnienia korzystać. Nie określa też w jakich okolicznościach dane wrażliwe mogłyby być przetwarzane przez taki podmiot. Prokurator Generalny twierdzi, że brak stosownych gwarancji prawnych chroniących jednostkę umożliwia takie wkroczenie pracowników NIK praktycznie w każdej sytuacji, gdy jest to wygodne lub użyteczne dla Izby.

Dodatkowo PG zauważył, że ustawa o NIK nie zawiera regulacji, które mogłyby zapewnić obywatelom prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia ze zbiorów przetwarzanych przez NIK informacji dotyczących danych wrażliwych, jeśli są one nieprawdziwe, niepełne lub zebrane w sposób sprzeczny z ustawą.

Źródło:

Trybunał Konstytucyjny

Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36364 )
Array ( [docId] => 36364 )