Co warto wiedzieć o mandacie członka zarządu spółki z o.o.

Autor: Borkowska Katarzyna
Data: 20-09-2012 r.

Zarząd spółki z o.o. składa się z jednego albo większej liczby członków. W jego skład mogą wchodzić zarówno wspólnicy, jak i osoby trzecie. Sprawdź, jak zostają powoływani i odwoływani oraz kiedy wygasa mandat członka zarządu.

Powołanie członka zarządu spółki z o.o.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, członkowie zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały wspólników. Umowa spółki może jednak zawierać inne postanowienia w tym zakresie.

Członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna:

 • mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz
 • nieskazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa gospodarcze.

Kadencja członka zarządu spółki z o.o.

Jeżeli umowa spółki nie określa okresu sprawowania funkcji przez członka zarządu, to przyjmuje się, że kadencja wynosi rok.

Kadencja może być wspólna dla wszystkich członków zarządu (jeżeli wynika to z umowy) lub oddzielna (czyli odnosi się do każdego członka zarządu oddzielnie).

Umowa spółki może też wprowadzić zróżnicowanie długości kadencji poszczególnych członków zarządu.

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o.

Przyczyny wygaśnięcia mandatu członka zarządu:

 • upływ kadencji,
 • śmierć członka zarządu,
 • rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu (skuteczna z chwilą dojścia takiego oświadczenia woli członka zarządu do spółki),
 • odwołanie ze składu zarządu.

Jeśli chodzi o upływ kadencji, to mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Jeżeli kadencja trwa dłużej niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Umowa spółki może zawierać inne regulacje w tym zakresie.

W przypadku kadencji wspólnej (jeśli umowa spółki nie zawiera innych postanowień) mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu.

Odwołanie członka zarządu spółki z o.o.

Członek zarządu może być odwołany uchwałą wspólników w każdym czasie, nie pozbawia go to jednak roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

Umowa spółki może ograniczyć możliwość odwołania członka zarządu do ważnych powodów.

Członek zarządu, który został odwołany ma prawo i zarazem obowiązek (o ile akt odwołania nie stanowi inaczej):

 • złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz
 • wzięcia udziału w zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym te sprawozdania.


Zobacz także:

Borkowska Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25711 )
Array ( [docId] => 25711 )

Array ( [docId] => 25711 )