Monitor Sądowy i Gospodarczy – nowa forma, stałe opłaty

Data: 21-01-2014 r.

Ustawa o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej wprowadziła zasadę publikacji Monitora Sądowego i Gospodarczego w formie elektronicznej.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (dalej: „ustawa”) zniosła obowiązek przechowywania publikatora w siedzibie spółki. Nowe regulacje oznaczają przede wszystkim rezygnację z utrzymywania papierowej formy publikatora. Opłaty jednak pozostały.

Wirtualnie i bezpłatnie

Zgodnie z dodanym na mocy ustawy art. 1 ust. 2d Monitor Sądowy i Gospodarczy rozpowszechnia się nieodpłatne przez udostępnienie na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości oraz odpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych. Ten zapis oznacza, że jakkolwiek dostęp do bieżących i archiwalnych egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego będzie powszechny oraz nieodpłatny.Jednak jedynie za pośrednictwem wspomnianej strony internetowej.

Natomiast w razie składania zamówienia o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przedsiębiorcy będą zobowiązani do uiszczenia – tak jak dotychczas – opłaty za uzyskanie egzemplarza. Obowiązujący formularz wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (formularz MSiG-1) przewiduje bowiem odpłatność za uzyskanie egzemplarza na płycie CD albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Opłata ta wynosi 14,76 zł za jeden egzemplarz. Oczywiście w świetle nowych przepisów nie mamy obowiązku przechowywania poszczególnych numerów w swojej siedzibie, a zatem nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby z takiego zamówienia zrezygnować. Nie jest więc do końca jasny cel zamawiania publikatora, skoro nie będzie ustawowego obowiązku przechowywania wybranych jego numerów.

Opłaty za ogłoszenia

Niestety wraz z nowelizacją ustawy nie zostały wprowadzone zmiany w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia. Do tej pory reguluje kwestię opłat za ogłoszenia dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Aktualne zatem pozostają zapisane w § 8 rozporządzenia stawki 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu oraz 250 zł za ogłoszenie kolejnych wpisów.

Przepisy wykonawcze

Warto zauważyć, że zgodnie z art. 3 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego zachowują swoją moc maksymalnie przez okres sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Oznacza to, że być może przy okazji wydania nowego rozporządzenia ustawodawca uzna za stosowne zweryfikować wysokość opłat, a w szczególności tej za kolejne wpisy. Miałoby to z resztą swoje głębokie uzasadnienie w świetle dokonanej reformy sposobu wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i rezygnacji z kolportażu wersji papierowej. Już w znowelizowanej ustawie wskazano, że określenie wysokości opłat za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia powinno uwzględniać m.in. „pokrycie rzeczowych i osobowych kosztów zamieszczenia ogłoszeń

i obwieszczeń oraz wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego”. Zatem przedsiębiorcy mogą się spodziewać, że za obniżeniem kosztów wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego pójdzie obniżenie wysokości opłat. Niewątpliwie byłoby to wysoce pozytywną zmianą, odczuwalną dla przedsiębiorców.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33262 )
Array ( [docId] => 33262 )

Array ( [docId] => 33262 )