Postępowanie konwokacyjne przy obniżeniu kapitału zakładowego

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 10-09-2012 r.

Postępowanie konwokacyjne polega na ogłoszeniu przez spółkę informacji o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego wraz z wezwaniem wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwów w stosunku do zamiaru dokonania takiego obniżenia. Celem wskazanego postępowania jest ochrona interesów wierzycieli spółki.

Naturalną konsekwencją obniżenia kapitału zakładowego jest zatem zmniejszenie stopnia zabezpieczenia gwarancyjnego. Wiąże się to zazwyczaj z utratą przez spółkę składników majątkowych, które księgowane były po stronie aktywów spółki, a które odpowiadały kwocie kapitału zakładowego o jaką zostaje on obniżony.

Możliwe jest także dokonanie obniżenia kapitału zakładowego bez wyprowadzania ze spółki jakichkolwiek składników majątkowych. Będzie to wówczas wyłącznie operacja dokonywana w ramach pasywów spółki.

Wymóg przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego nie dotyczy każdego przypadku. Zgodnie z art. 457 §1 kodeksu spółek handlowych wymogu tego nie stosuje się do gdy:

 • pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje, ani też nie zostają oni zwolnieni od wniesienia wkładów na kapitał zakładowy, a równocześnie z jego obniżeniem następuje podwyższenie kapitału zakładowego co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji, której akcje zostaną w całości opłacone albo
 • obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych strat lub przeniesienie określonych kwot do osobnego kapitału rezerwowego albo
 • obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze tzw. sankcyjnego umorzenia akcji.

Spółka jest zwolniona z obowiązku przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, jeżeli obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych strat (art. 457 § 1 pkt 2 k.s.h.).

Kwota uzyskana w wyniku obniżenia kapitału zakładowego nie może zostać przeznaczona na zwolnienie akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów ani na wypłaty na ich rzecz (art. 457 § 2 k.s.h.).

Uchwała w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego powinna przekazywać środki uzyskane z obniżenia bezpośrednio na pokrycie straty tak, by operacja ta mogła dokonać się niezwłocznie po rejestracji obniżenia. Obniżenie kapitału zakładowego może prowadzić do całkowitego pokrycia straty bądź do jej zmniejszenia. Przesłanką zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego nie jest pełne pokrycie straty.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz


Zobacz także:

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25701 )
Array ( [docId] => 25701 )

Array ( [docId] => 25701 )