Protokół ze zgromadzenia wspólników

Autor: Rejmer Dawid
Data: 07-05-2012 r.

Zgromadzenie wspólników często podejmuje uchwały, które są niezbędne dla funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprawdź jakie elementy powinny znaleźć się w protokole ze zgromadzenia wspólników.

Uchwała

Uchwała powinna zawierać oznaczenie organu, który ją wydaje. Najczęściej będzie to Zarząd, Zgromadzenie Wspólników lub Rada Nadzorcza.

Niezbędne jest wskazanie pełnej nazwy spółki oraz jej siedziby. Nagłówek powinien być opatrzony datą podjęcia uchwały a także jej numer. Uchwała może w tytule określać oznaczenie swojej treści (np. w sprawie zmiany umowy spółki). Następnie w paragrafach należy przedstawić treść podejmowanej uchwały. Ostatni zapis powinien zawierać informację o dacie wejścia uchwały w życie.

Lista obecności

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. W nagłówku powinna zawierać oznaczenie podmiotu, organu podejmującego uchwałę, datę oraz siedzibę spółki. Lista obecności składa się z imion i nazwisk osób obecnych na zgromadzeniu. Powinna być podpisana przez każdego obecnego wspólnika.

Protokół

Uchwała i lista obecności stanowią części protokołu ze Zgromadzenia Wspólników. Musi być on opatrzony nagłówkiem, który będzie zawierał te same elementy co w przypadku uchwały oraz listy obecności.

Protokół powinien zawierać informacje o osobie, która otworzyła posiedzenie. Następnym punktem jest stwierdzenie, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał. Protokół powinien informować o tym kto został wybrany na Przewodniczącego Obrad oraz przedstawiać przyjęty porządek posiedzenia.

Po treści uchwały należy umieścić informację o przebiegu głosowania. Odbywa się to poprzez wskazanie ilości głosów „za,” „przeciw,” oraz „wstrzymujących się.” Protokół kończy się zdaniem „Na tym protokół zakończono.”

Ostatnim elementem jest podpis Przewodniczącego Zgromadzenia (ew. protokolanta).

Rejmer Dawid

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25649 )
Array ( [docId] => 25649 )