Spółka europejska - wymóg posługiwania się skrótem SE

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 26-09-2012 r.

Wymóg posługiwania się skrótem „SE” obowiązuje wszystkie spółki europejskie. Przed lub po firmie SE musi być dodany skrót SE bez względu na to, w jakim państwie członkowskim znajduje się ich siedziba statutowa i w jakim państwie zostały one zarejestrowane. Dotyczy on więc także tych spółek europejskich, które wpisane zostały do rejestru w państwie, w którym nie obowiązuje alfabet arabski.

Spółki oraz inne osoby prawne zarejestrowane w Państwie Członkowskim przed datą 2004-10-08, których firmy zawierają skrót SE, nie są zobowiązane do ich zmiany. Wprowadzenie przedmiotowego wymogu służyć ma ochronie obrotu prawnego w szczególności potencjalnych kontrahentów spółki przez poinformowanie ich o formie danej spółki i tym samym o obowiązującym w niej reżimie odpowiedzialności.

Rozporządzenie Rady (nr 2157/2001) ustanowiło obowiązek posługiwania się przez firmę SE wyłącznie skrótem „SE - na oznaczenie formy prawnej tej spółki. Nie jest zatem dopuszczalne używanie innych dodatków mających wskazywać, iż dane przedsiębiorstwo zorganizowane zostało w formie spółki europejskiej. Odnosi się to zarówno do przypadku, gdy z materialno-prawnego punktu widzenia forma prawna zostałaby - za jego pomocą - poprawnie określona jak i tym bardziej, kiedy nawet ze wskazanego punktu widzenia można by mówić o wadliwym określeniu formy danej spółki.

Brak spełnienia wymogu z art. 11 ust. 1 skutkować będzie odmową rejestracji spółki przez właściwy organ w jednym z państw członkowskich, gdzie w Polsce jest nim w właściwy sąd rejestrowy. Odmowa taka jest zaś równoznaczna z brakiem powstania SE. Spółka ta powstaje - nabywa osobowość prawną - w dniu, w którym zostaje zarejestrowana

Rozporządzenie zastrzegło zarazem dopuszczalność posługiwania się dodatkiem SE wyłącznie na rzecz podmiotów, które są europejskimi spółkami akcyjnymi (art. 11 ust. 2 rozporządzenia 2157/2001). Unormowanie to ma na celu wyeliminowanie możliwości wprowadzania w błąd potencjalnych kontrahentów danej spółki co do jej formy prawnej.

Wszelkie inne spółki krajowe, a także inni przedsiębiorcy nie prowadzący swej działalności w formie spółki nie mogą w swej firmie zamieszczać dodatku SE. Dotyczy to także przypadku, kiedy dodatek ów w rzeczywistości oznaczać miałby skrót od przedmiotu działalności wykonywanej przez danego przedsiębiorcę.

Podstawa prawna:

  • Dyrektywa 2005/56/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie trans granicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz. UEL .2012. 156 .1)
  • Rozporządzenie rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UEL.2001.294.1)

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25719 )
Array ( [docId] => 25719 )