Sprawdź, jak ustalić status mikrobrzedsiębiorcy

Autor: Jakub Rychlik
Data: 17-08-2016 r.

Przedsiębiorca, aby mógł określić, czy jest mikroprzedsiębiorcą w danym roku powinien ustalić wielkość swego rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych.

Problem: Firma dla ustalenia statusu przedsiębiorcy stosujemy art. 104 ustawy o swobodzie działalności, gdzie jednym z kryteriów uznania za mikroprzedsiębiorcę jest roczny obrót netto. Które dokładnie elementy rachunku zysków i strat stanowią roczny obrót netto?

Wyjaśnienie: W celu ustalenia rocznego obrotu netto należy brać pod uwagę przychody ze sprzedaży produktów, towarów oraz przychody finansowe. Dla określenia średniorocznego zatrudnienia bierze się pod uwagę tylko pełne etaty.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

(art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Chociaż ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie definiuje tego pojęcia, to nie trudno dostrzec, że ustawodawca wzorował się na przepisach ustawy o rachunkowości, a w szczególności na jej art. 2. W przepisie tym  jest mowa jest o przychodach netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych. Odnosząc się do rachunku zysków i strat, aby wyliczyć obrót netto należałoby uwzględnić A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, ale wyłączając z tego sprzedaż materiałów, a także J. Przychody finansowe (dywidendy i udziały w zyskach, odsetki, inne).

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Z kolei przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Oznacza to, że obliczając średnioroczny stan zatrudnienia, poszczególne części etatów należy do siebie dodawać. W związku z tym, że liczą się tylko pełne etaty, to w przypadku, gdy np. przedsiębiorca zatrudnia dwóch pracowników na pełen etat oraz jednego na 1/5 etatu, to jego średnioroczne zatrudnienie wynosi dwóch pracowników.


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39434 )
Array ( [docId] => 39434 )