Udostępnienie danych z urzędu kontroli skarbowej na prośbę spółki

Data: 18-09-2013 r.

Tylko podmioty realnie działające w administracji publicznej mogą występować o udostępnienie danych z urzędu kontroli skarbowej np. wydanie informacji o rozpoczętych postępowaniach karno-skarbowych – orzekł wojewódzki sąd administracyjny.

Spółka z o.o. wystąpiła o udostępnienie danych z urzędu kontroli skarbowej. Zwróciła się do dyrektora kontroli skarbowej w Bydgoszczy z pytaniem o ilość spraw z zakresu podatku dochodowego, VAT i akcyzy w latach 2009- 1010 r., w których wszczęto postępowanie skarbowe przed terminem pięcioletniego przedawnienia roszczeń.

Urząd nie udostępnił danych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stwierdzając, że spółka nie działa w interesie publicznym. Ponadto takie udostępnienie danych wiązałoby się z koniecznością przetworzenia informacji oraz ze znacznym nakładem pracy – stwierdził urząd. Podobne stanowisko zajął Główny Inspektor Kontroli Skarbowej. Spółka wniosła skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sąd wyrokiem z 8 sierpnia 2013 roku skargę oddalił.

Sąd orzekł, że odmowa urzędu nie narusza prawa, gdyż udostępnianie danych z urzędu kontroli skarbowej, o które wnioskowała spółka wymagało przetworzenia danych. Natomiast na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Zdaniem sądu spółka nie wykazała takiego interesu. W przeciwieństwie do informacji prostej, przy której od osoby chcącej ją uzyskać nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, udostępnienie informacji przetworzonej wymaga wykazania, że jej uzyskanie jest uzależnione od istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego.

Sąd podkreślił, że tylko podmioty o realnym wpływie na działalność administracji, czyli radny lub poseł na Sejm, albo ich grupa, a także organizacja pożytku publicznego działająca pro-bono mogą faktycznie wykazać szczególną podstawę do żądania informacji istotnych dla interesu publicznego.

Źródło: Wyrok WSA z 8 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 934/13.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25824 )
Array ( [docId] => 25824 )