Umowa zastawu rejestrowego

Autor: Gogojewicz Przemysław
Data: 19-08-2012 r.

W jakiej formie powinna zostać zawarta umowa zastawu rejestrowego na udziale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Umowy zastawu rejestrowego w spółce z o.o. winno się zawierać w formie pisemnej na podstawie aktu notarialnego i z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Co do umowy zastawu rejestrowego, w doktrynie prawa spółek funkcjonują dwa przeciwstawne poglądy. Według jednego, prezentowanego przez Sąd Najwyższy, umowa zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Według drugiego poglądu, umowa zastawu rejestrowego potrzebuje dla swej ważności tylko formy pisemnej bez notarialnego poświadczania podpisów.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że w polskim systemie prawnym występują dwa rodzaje zastawu - zastaw zwykły i zastaw rejestrowy. Zastaw zwykły uregulowany jest w przepisach kodeksu cywilnego (art. 306-335). W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne.

Zastaw można ustanowić także w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej.

Natomiast zastaw rejestrowy uregulowany jest w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149 poz. 703,).

Wspomniane wyżej kontrowersje wiążą się z faktem, że różne przepisy regulują kwestię formy umowy, w jakiej ma być ustanowiony zastaw zwykły lub rejestrowy na udziałach w spółce z o.o. Mianowicie, zgodnie z art. 180 kodeksu spółek handlowych, zastawienie udziałów powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Z kolei, zgodnie z art. 3 ust. 1 u.z.r., umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego powinna być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie. Przedmiotem wspomnianego sporu jest więc pytanie, czy do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z o.o. należy stosować wspomniany art. 180 kodeksu spółek handlowych, czy też art. 3 ust. 1 u.z.r.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 31 marca 2004 r. wyraził pogląd, że należy stosować art. 180 kodeksu spółek handlowych, co oznacza, że umowa zastawu rejestrowego na udziałach powinna być dokonana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (III CK 429/02; OSNC 2005/4 poz. 67). Orzeczenie to spotkało się z krytyką wśród komentatorów prawa handlowego, którzy prezentują pogląd, że do ustanowienia zastawu rejestrowego należy stosować art. 3 ust. 1 u.z.r., czyli że do jego ważności wystarczy tylko forma pisemna, bez dodatkowego poświadczania podpisów przez notariusza.


Zobacz także:

Podstawa prawna:

Ustawa kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. 2009 r. Nr 67 poz. 569 ze zm.)

Gogojewicz Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 25670 )
Array ( [docId] => 25670 )

Array ( [docId] => 25670 )