Więcej mediacji i arbitrażu dla przedsiębiorców – trwają prace nad zmianami w KPC

Autor: Joanna Banasiak-Lach
Data: 30-06-2015 r.

Ministerstwa Gospodarki i Sprawiedliwości przygotowały projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który ma rozszerzać i upowszechniać wykorzystanie mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami. Ma to ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej oraz skrócić i usprawnić procesy sądowe, a także przyczynić się do obniżenia kosztów sporów. Pierwsze czytanie projektu w Sejmie odbyło się 11 czerwca 2015 r.

Propozycje zmian mają nie tylko przyczynić się do szerszego i częstszego wykorzystywania mediacji i arbitrażu, lecz także do skrócenia i usprawnienia procesów sądowych oraz obniżenia kosztów sporów.

Mediacje

 

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie obowiązku informowania w pozwie czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. W przypadku gdy nie podjęto takiej próby, powód powinien wyjaśnić przyczyny. Ma to uświadomić stronom, że każdy spór powinien zostać poprzedzony oceną, czy sprawa może zostać zakończona polubownie. Autorzy projektu przewidują, że ułatwi to też sędziemu podjęcie decyzji o skierowaniu stron do mediacji w toku postępowania sądowego.

Nowelizacja ma też uporządkować kwestie proceduralne dotyczące mediacji. Strony uzyskają pierwszeństwo przy wyborze mediatora, a on będzie mógł zapoznać się z aktami sprawy zaraz po przystąpieniu stron do mediacji. Dane kontaktowe stron sąd przekaże mediatorowi w jak najkrótszym czasie, a mediacja będzie mogła zostać wyznaczona na okres do trzech miesięcy.

Jeżeli nie dojdzie do wszczęcia mediacji przedsądowej z powodów niezależnych od wierzyciela (np. druga strona nie wyrazi zgody na mediację), wierzyciel zachowa pozytywne skutki związane z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, jeżeli wniesie pozew w terminie trzech miesięcy.

Projekt wprowadza też wymagania dotyczące kwalifikacji stałych mediatorów w celu zagwarantowania wysokiej jakości usług. Mediatorzy posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności będą mogli zostać wpisani na dostępną w Internecie listę stałych mediatorów.

Zgodnie z projektem koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd będą zaliczone do kosztów sądowych. Ma to umożliwić zwolnienie osób niezamożnych od kosztów mediacji.

Poza tym, zostanie stworzony system zachęt finansowych dotyczących kosztów sądowych, np. wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem zostanie zwolniony od opłaty sądowej. Jeżeli do zawarcia ugody dojdzie przed rozpoczęciem rozprawy, sąd zwróci stronom całość uiszczonej opłaty sądowej. Przy ustalaniu wynagrodzenia adwokata oraz radcy prawnego sąd weźmie pod uwagę jego zaangażowanie w czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu również przed wniesieniem pozwu.

Projekt wprowadza też umocowanie prawne funkcji koordynatora ds. mediacji w sądach okręgowych. Działania koordynatorów mają przyczynić się do szerszego stosowania mediacji, co ma odciążyć sądy. Koordynatorem wyznaczony zostanie sędzia, lider mediacji w swoim środowisku.

Arbitraż

Projekt wprowadza jednoinstancyjność prowadzonych w sądach powszechnych spraw ze skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroków zagranicznych sądów polubownych. Skrócony zostanie też termin na wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego z trzech do dwóch miesięcy.

Źródło:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Joanna Banasiak-Lach

Tagi: arbitraż

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37419 )
Array ( [docId] => 37419 )