Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 30.03.2018
  Konstytucja biznesu przedsiębiorców już wkrótce
  Na najnowszym posiedzeniu Sejm przyjął poprawki senatorów dotyczące pakietu ustaw,  które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Dowiedz się, czy skorzystasz na tych zmianach.Większość przepisów ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.Ulga na początek dla nowych przedsiębiorcówPrzedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:-  podejmuje działalność ...

  Prawo gospodarcze 07.02.2018
  Od 2 lutego 2018 r. Zmieniają się zasady pomocy publicznej. Dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw
  Weszły już w życie zmiany m.in. prawa restrukturyzacyjnego, dotyczące nowych regulacji pomocy publicznej. Dzięki tym przepisom przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie. Dowiedz się więcej o  zmianach.Chodzi o ustawę z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia ...

  Prawo gospodarcze 17.12.2017
  Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe - metoda na niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością przedsiębiorstwa
  Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dwóch rodzajów postępowań insolwencyjnych – postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego. Z postępowania restrukturyzacyjnego mogą skorzystać przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością lub już niewypłacalne. Postępowanie upadłościowe reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników ...

  Prawo gospodarcze 21.04.2017
  Komornicy sądowi coraz bardziej skuteczni
  Przedsiębiorcom coraz bardziej opłaca się korzystanie z usług komorników sądowych, niż firm windykacyjnych. Poznaj szczegóły.Krajowa Rada Komornicza podała statystyki dotyczące pracy komorników sądowych w roku 2016, który był bardzo skuteczny i efektywny dla wierzycieli. Skuteczność egzekucji sądowych wyniosła aż 15,84%, co oznacza, że komornicy wyegzekwowali od dłużników kwotę ...

  Prawo gospodarcze 20.04.2017
  Rejestracja zmian informacji o spółce oraz składu osobowego w KRS
  Masz 7 dni na zgłoszenie wszelkich zmian dotyczących spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawdź, jak to zrobić.W celu zmiany adresu siedziby spółki osobowej, wspólnicy powinni podjąć uchwałę o zmianie adresu siedziby, a w spółce kapitałowej, taką uchwałę powinien podjąć zarząd spółki. Następnie konieczne jest wypełnienie formularza KRS Z1 dla spółek jawnej, partnerskiej ...

  Prawo gospodarcze 20.04.2017
  Wykluczyć wspólnika ze spółki osobowej czy rozwiązać spółkę
  Co zrobić w sytuacji, gdy jeden ze wspólników przestał wykazywać chęć współpracy? Rozwiązać spółkę, czy wyłączyć wspólnika ze spółki? Zanim podejmiesz decyzję, poznaj wskazówki eksperta.Wyobraźmy sobie sytuację, w której dwóch wspólników A i B prowadzą razem spółkę jawną. Na początku wszystko idzie świetnie, wspólnie podejmują decyzje, a spółka działa efektywnie ...

  Prawo gospodarcze 17.08.2016
  Sprawdź, jak ustalić status mikrobrzedsiębiorcy
  Przedsiębiorca, aby mógł określić, czy jest mikroprzedsiębiorcą w danym roku powinien ustalić wielkość swego rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych.Problem: Firma dla ustalenia statusu przedsiębiorcy stosujemy art. 104 ustawy o swobodzie działalności, gdzie jednym z kryteriów uznania za mikroprzedsiębiorcę jest roczny obrót netto. ...

  Prawo gospodarcze 13.07.2016
  Czy skończą się nadużycia komorników podczas egzekucji
  W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiono opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy zapobiegające nadużyciom w egzekucji komorniczej. Będzie większy realny nadzór prezesów sądów rejonowych nad funkcjonowaniem komorników. Co jeszcze się zmieni?Projekt nowej ustawy o komornikach daje prezesom sądów rejonowych uprawnienia do odsunięcia komornika od wykonywanych czynności ...

  Prawo gospodarcze 13.07.2016
  Trzy zasady monitoringu wizyjnego telepracownika
  Typowym zjawiskiem jest kontrola procesu pracy przy użyciu kamer. Jednak czy pracodawca może instalować takie urządzenia w każdym miejscu, gdzie praca jest wykonywana?Powyższe pytanie nabiera szczególnego znaczenia w przypadku zatrudniania telepracowników, którzy wykonują pracę w domu.Na czym polega telepracaTelepraca jest formą świadczenia pracy, polegającą na regularnym wykonywaniu ...

  Prawo gospodarcze 17.03.2016
  Od 22 lutego 2016 r. - nowy wzór umowy o pracę
  Dnia 2 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zawiera ona m.in. nowy wzór umowy o pracę, który jednak będzie obowiązywał od 22 lutego 2016 r. Tego dnia wejdą w życie przepisy Kodeksu pracy zmieniające zasady zawierania ...