Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 27.07.2018
  Czy kontynuowanie firmy po śmierci przedsiębiorcy będzie łatwiejsze
  Dobiegają końca prace nad rządowym projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej? Sprawdźmy, jakie rozwiązania przewiduje projekt.Obecne przepisy W przypadku śmierci przedsiębiorcy-osoby fizycznej pojawiają się duże problemy prawne i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Spadkobiercy dziedziczą bowiem majątek związany z prowadzoną działalnością ...

  Prawo gospodarcze 08.06.2018
  Nowe obowiązki antykorupcyjne dla firm
  Dnia 23 października 2017 r. opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego, tzw. ustawy antykorupcyjnej. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu, głównym celem proponowanej ustawy jest wzmocnienie transparentności polskiego państwa oraz przejrzystości zarządzania państwem i jego majątkiem.Ustawa ma wprowadzić nowe, nieznane dotychczas w prawie polskim rozwiązania, ...

  Prawo gospodarcze 04.06.2018
  Nowe zasady kontroli przedsiębiorców od 30 kwietnia 2018 r.
  W ostatnim dniu kwietnia weszła w życie nowa ustawa regulującą prowadzenie działalności gospodarczej, czyli Prawo przedsiębiorców. Poznaj zmiany dotyczące kontroli przedsiębiorców.Ustawa Prawo przedsiębiorców zastąpiła  ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Przepisy nowej ustawy, analogicznie jak starej, regulują kwestie prowadzenia kontroli przedsiębiorców przez administrację ...

  Prawo gospodarcze 30.03.2018
  Konstytucja biznesu przedsiębiorców już wkrótce
  Na najnowszym posiedzeniu Sejm przyjął poprawki senatorów dotyczące pakietu ustaw,  które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Dowiedz się, czy skorzystasz na tych zmianach.Większość przepisów ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.Ulga na początek dla nowych przedsiębiorcówPrzedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:-  podejmuje działalność ...

  Prawo gospodarcze 07.02.2018
  Od 2 lutego 2018 r. Zmieniają się zasady pomocy publicznej. Dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw
  Weszły już w życie zmiany m.in. prawa restrukturyzacyjnego, dotyczące nowych regulacji pomocy publicznej. Dzięki tym przepisom przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie. Dowiedz się więcej o  zmianach.Chodzi o ustawę z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia ...

  Prawo gospodarcze 17.12.2017
  Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe - metoda na niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością przedsiębiorstwa
  Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dwóch rodzajów postępowań insolwencyjnych – postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego. Z postępowania restrukturyzacyjnego mogą skorzystać przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością lub już niewypłacalne. Postępowanie upadłościowe reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników ...

  Prawo gospodarcze 21.04.2017
  Komornicy sądowi coraz bardziej skuteczni
  Przedsiębiorcom coraz bardziej opłaca się korzystanie z usług komorników sądowych, niż firm windykacyjnych. Poznaj szczegóły.Krajowa Rada Komornicza podała statystyki dotyczące pracy komorników sądowych w roku 2016, który był bardzo skuteczny i efektywny dla wierzycieli. Skuteczność egzekucji sądowych wyniosła aż 15,84%, co oznacza, że komornicy wyegzekwowali od dłużników kwotę ...

  Prawo gospodarcze 20.04.2017
  Rejestracja zmian informacji o spółce oraz składu osobowego w KRS
  Masz 7 dni na zgłoszenie wszelkich zmian dotyczących spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawdź, jak to zrobić.W celu zmiany adresu siedziby spółki osobowej, wspólnicy powinni podjąć uchwałę o zmianie adresu siedziby, a w spółce kapitałowej, taką uchwałę powinien podjąć zarząd spółki. Następnie konieczne jest wypełnienie formularza KRS Z1 dla spółek jawnej, partnerskiej ...

  Prawo gospodarcze 20.04.2017
  Wykluczyć wspólnika ze spółki osobowej czy rozwiązać spółkę
  Co zrobić w sytuacji, gdy jeden ze wspólników przestał wykazywać chęć współpracy? Rozwiązać spółkę, czy wyłączyć wspólnika ze spółki? Zanim podejmiesz decyzję, poznaj wskazówki eksperta.Wyobraźmy sobie sytuację, w której dwóch wspólników A i B prowadzą razem spółkę jawną. Na początku wszystko idzie świetnie, wspólnie podejmują decyzje, a spółka działa efektywnie ...

  Prawo gospodarcze 17.08.2016
  Sprawdź, jak ustalić status mikrobrzedsiębiorcy
  Przedsiębiorca, aby mógł określić, czy jest mikroprzedsiębiorcą w danym roku powinien ustalić wielkość swego rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych.Problem: Firma dla ustalenia statusu przedsiębiorcy stosujemy art. 104 ustawy o swobodzie działalności, gdzie jednym z kryteriów uznania za mikroprzedsiębiorcę jest roczny obrót netto. ...