Wszystkie artykuły

  Prawo gospodarcze 29.01.2016
  Prawidłowa informacja o wykorzystanym urlopie w świadectwie pracy
  W treści świadectwa pracy, w ust. 4 pkt 1 wpisuje się wymiar urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Zapis w świadectwie pracy odnośnie urlopu powinien więc uwzględniać stan faktyczny. Pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, ...

  Prawo gospodarcze 29.01.2016
  Przedawnienie odsetek za nieterminową zapłatę faktury
  Zgodnie z ogólnymi obowiązującymi w tym zakresie zasadami, określonymi w przepisach prawa cywilnego, w odniesieniu do wskazanych w pytaniu odsetek obowiązuje 3-letni okres przedawnienia.Odsetki za opóźnienie w zapłacie faktury za wynajem pomieszczeń przedawniają się po trzech latach. Tak wynika z art. 118 Kodeksu cywilnego (dalej: kc), który stanowi, że jeżeli przepis szczególny nie ...

  Prawo gospodarcze 29.01.2016
  Komunikat NBP dotyczący zmiany ratingu przez S&P
  Dnia 18 stycznia 2016 r. Narodowy Bank Polski opublikował komunikat, w którym odniósł się do informacji dotyczącej zmiany ratingu przez S&P.W związku z opublikowaniem przez S&P informacji o zmianie ratingu Narodowy Bank Polski chciałby zwrócić uwagę na następujące fakty: Polska gospodarka charakteryzuje się silnymi fundamentami i dużą stabilnością makroekonomiczną. Wzrost ...

  Prawo gospodarcze 29.01.2016
  Informacja o obniżeniu wymiaru czasu pracy w świadectwie pracy
  Informacja o obniżeniu wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik mógłby skorzystać z urlopu wychowawczego, powinna być zawarta w treści świadectwa pracy. Informację na ten temat wraz z długością okresu korzystania z tego uprawnienia umieszcza się w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy. W tym miejscu świadectwa pracy podaje się dane o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń ...

  Prawo gospodarcze 29.01.2016
  Wynagrodzenie dla zleceniobiorcy zatrudnionego w innej firmie
  Po zmianach w przepisach w praktyce pojawiają się wątpliwości, jak w świetle nowych przepisów rozliczyć na deklaracji za styczeń 2016 r. zleceniobiorcę (umowa zlecenie na czas nieokreślony). Przykładowo, wynagrodzenie zleceniobiorcy w wysokości 1.200 zł jest płatne w następnym miesiącu, tj. za grudzień 2015 r. w styczniu 2016 r. Z uwagi na zatrudnienie zleceniobiorcy na pół etatu ...

  Prawo gospodarcze 29.01.2016
  Co się zmieniło w uprawnieniach rodzicielskich od 2 stycznia 2016 r.
  Obowiązująca od 2 stycznia 2016 r. nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg zmian dotyczących uprawnień rodzicielskich.Jedną z najistotniejszych zmian jest likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W związku z jego likwidacją, urlopu rodzicielskiego można udzielić bezpośrednio po wykorzystaniu przez pracownika podstawowego urlopu macierzyńskiego. Można ...

  Prawo gospodarcze 29.01.2016
  Przywrócenie terminu procesowego - kiedy jest możliwe
  Czynność procesowa podjęta przez zarząd spółki po upływie terminu jest bezskuteczna - nie odnosi żadnego skutku, a więc jest traktowana tak jakby jej w ogóle nie dokonano. W niektórych sytuacjach jednak sąd może przywrócić termin, który zostanie liczony od nowa.Dość często zdarzają się sytuacje, gdy spółka dokonuje czynności procesowej (np. składa apelację, uzupełnia pozew ...

  Prawo gospodarcze 28.01.2016
  PIP przypomina o obowiązkach pracodawcy zimą
  Kilkunastostopniowe mrozy na początku stycznia, kilka cieplejszych dni i znów bardzo niskie temperatury, a potem odwilż i opady – tegoroczna zimowa aura nie należy do przyjaznych. Zima to pora roku, z którą wiążą się specyficzne zadania oraz obowiązki pracodawców, o których przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę na stanowiskach ...

  Prawo gospodarcze 28.01.2016
  PIP sprawdzi nowe umowy terminowe
  Dnia 22 lutego 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady zawierania umów na czas określony. Celem zmian jest wyeliminowanie nadużyć pracodawców w stosowaniu tego rodzajów umów. Państwowa Inspekcja Pracy będzie zaangażowana w egzekwowanie nowych przepisów.Sejm 25 czerwca 2015 r. znowelizował przepisy Kodeksu pracy w tym zakresie. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 251 Kodeksu pracy okres zatrudnienia ...

  Prawo gospodarcze 04.12.2015
  Prezes-udziałowiec udziela pożyczek spółce - o czym trzeba pamiętać
  Umowa pożyczki powinna być do celów dowodowych zawarta w formie pisemnej wówczas, gdy przenosi 500 zł. Dlatego wskazane jest zawarcie umowy, o której mowa w pytaniu, na piśmie. Nie musi ona przewidywać odpłatności w postaci odsetek dla pożyczkodawcy. Skutki tej podatkowe umowy mogą wystąpić zarówno po stronie spółki, jak i udziałowca, który tej pożyczki udzielił.Zgodnie z art. ...