Podatek VAT w rolnictwie

Kategoria: Rolnictwo
Autor: Piotr Szulczewski
Data: 15-04-2016 r.

Wśród podatników podatku VAT rolnicy, jako jedna z nielicznych grup, korzystać mogą z szeregu preferencji przy rozliczaniu i zapłacie tego podatku. Mogą oni zdecydować się czy odliczać VAT oraz odprowadzać go od dokonywanych dostaw towarów i usług rolnych, czy też pozostać podatnikami zwolnionymi z tego podatku, uzyskując jednak ryczałtowy zwrot części kwoty z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa.

Metody opodatkowania rolników podatkiem VAT zależą przede wszystkim od rodzaju prowadzonych przez nich czynności. Co do zasady rozpoczynając lub prowadząc działalność rolniczą możliwe jest korzystanie ze zwolnienia z podatku VAT jako tzw. rolnik ryczałtowy. Status taki nabywa się automatycznie, bez konieczności uprzedniej rejestracji w urzędzie skarbowym. Wystarczającym jest dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczenie usług rolniczych. Wyjątkowo ze zwolnienia korzystać nie może rolnik obowiązany do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych – czyli m.in. taki, u którego obrót przekracza 1.200.000 euro rocznie.

Oprócz zwolnienia z podatku, rolnik ryczałtowy korzystać może z szeregu uproszczeń w ewidencjonowaniu i dokumentowaniu transakcji. Jest on bowiem zwolniony z obowiązku:

  • wystawiania faktur (faktury VAT-RR na jego rzecz wystawiają nabywcy towarów będący podatnikami podatku VAT);
  • prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
  • składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej VAT;
  • dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

 O ile ryczałtowy zwrot VAT to dodatkowy przywilej, to kłopotem jest brak prawa do odliczania podatku VAT przy nabywaniu towarów i usług. Aby to prawo uzyskać rolnik ryczałtowy może zrezygnować ze zwolnienia z podatku VAT i dokonać zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R). Sprawdza się to przede wszystkim w dużych inwestycjach rolnych (np. rozbudowa gospodarstwa, inwestycje w sprzęt, zabudowania). Oczywiście prawo do odliczania VAT zmusza również do naliczania podatku VAT z tytułu sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa i z tytułu świadczenia usług rolnych. Dostawy towarów rolnych opodatkowane są jednak w sposób preferencyjny stawką VAT 5% lub 8%.

Rolnik ma również prawo powrócić do zwolnienia z VAT po upływie 3 lat od daty rezygnacji. Jest to możliwe pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego ma ono obowiązywać.

Zwolnienie nie oznacza pełnej dowolności w transakcjach rolnika ryczałtowego

Zwolnienie dotyczy także dostawy towarów wytworzonych z towarów wskazanych w tym załączniku przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Inna działalność niż zwolniona z VAT, prowadzona przez rolnika ryczałtowego

Rolnik ryczałtowy, który prowadzi inną działalność gospodarczą niż zwolniona z podatku działalność rolnicza, zmuszony jest rozliczać podatek VAT na zasadach ogólnych. Musi zatem albo naliczać podatek VAT albo korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, do limitu 150 000 zł rocznie. Do limitu nie wlicza się tych wszystkich czynności, które wykonywane są w ramach własnego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika ryczałtowego. Na limit wpływają jedynie pozostałe czynności, opodatkowane VAT, np. na limit wpływa sprzedaż towarów rolnych z innych gospodarstw niż własne (pośrednictwo) lub wynajem urządzeń rolniczych z obsługą, natomiast do limitu nie trzeba wliczać sprzedaży własnych płodów rolnych, prowadzonej jako rolnik ryczałtowy.

Piotr Szulczewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 38861 )
Array ( [docId] => 38861 )

Array ( [docId] => 38861 )