Pomoc za ograniczenie produkcji mleka – sprawdź, jakie są zasady

Kategoria: Rolnictwo
Data: 03-11-2016 r.

Producenci mleka mogą ubiegać się o przyznanie pomocy do ograniczenia produkcji mleka. Wnioski można składać tylko do 7 grudnia 2016 r. w Agencji Rynku Rolnego. Sprawdź, jakie wsparcie można otrzymać.

W lipcu 2016 roku z powodu trudnej sytuacji na rynkach rolnych Komisja Europejska ogłosiła tzw. pakiet wsparcia rolnictwa. Stawkę pomocy do ograniczenia dostaw mleka określono na poziomie 14 euro do 100 kg mleka.

Zasady pomocy

 

Pomoc będzie wypłaca tym producentom, którzy w lipcu 2016 roku sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego:

  • pierwszy okres: październik – grudzień 2016 r.,
  • drugi okres: listopad 2016 r. – styczeń 2017 r.,
  • trzeci okres: grudzień 2016 r. – luty 2017 r.,
  • czwarty okres: styczeń – marzec 2017 r.

Obecnie pozostały dwa terminy składania wniosków o pomoc dla poszczególnych okresów ograniczenia dostaw mleka (do godziny 12.00):

  • 9 listopada 2016 r. dla trzeciego okresu ograniczenia,
  • 7 grudnia 2016 r. dla czwartego okresu ograniczenia.

Wskazane terminy dotyczą wpływu wniosku do oddziału terenowego ARR. Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc, to 1.500 kg. Można otrzymać pomoc do maksymalnie 50% ilości mleka sprzedanego do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym. Pomoc odnosi się do ilości mleka, która jest różnicą między ilością mleka sprzedaną przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym a ilością mleka sprzedaną do podmiotów skupujących w okresie ograniczenia dostaw, którego to okresu dotyczył wniosek o pomoc.

We wniosku o pomoc trzeba zamieścić informację o:

  • całkowitej ilości mleka dostarczonego do pierwszych podmiotów skupujących w okresie referencyjnym,
  • całkowitej ilości mleka planowanej do dostarczenia do pierwszych podmiotów skupujących w okresie ograniczenia,
  • planowanej wielkości ograniczenia dostaw mleka, do której producent ubiega się o pomoc, przy czym wielkość ta nie może być mniejsza niż 1.500 kg i większa niż 50% ilości mleka dostarczonego do pierwszych podmiotów skupujących w okresie referencyjnym.

Jeżeli we wniosku o pomoc planowana wielkość ograniczenia dostaw mleka będzie większa niż 50% całkowitej ilości dostarczonej do pierwszych podmiotów skupujących w okresie referencyjnym, wtedy Agencja przyjmie, że wniosek dotyczy ilości mleka równej 50% ilości dostarczonej.

Wnioski o pomoc, w których zadeklarowana wielkość ograniczenia dostaw jest mniejsza niż 1.500 kg, zostają odrzucone. Gdy producent mleka złoży kilka wniosków, wtedy zostaną odrzucone wszystkie. Jednak producenci mleka, którzy złożyli wniosek o pomoc dla pierwszego okresu ograniczenia dostaw, mogą również złożyć wniosek dotyczący czwartego okresu ograniczenia dostaw.

Zapamiętaj!

Informacje o ilościach mleka musimy podać w kilogramach, z dokładnością do pełnego kilograma. Jeżeli w posiadanej dokumentacji wielkości te wyrażone są w litrach, musimy je przemnożyć przez współczynnik 1,03, aby otrzymać wartość w kg.

Zasady wyliczenia pomocy:

a) gdy faktyczna wielkość ograniczenia dostaw mleka jest większa niż wielkość ograniczenia dostaw mleka wynikająca z otrzymanego zezwolenia, wysokość pomocy odnosi się do wielkości ograniczenia dostaw mleka, które wskazano w zezwoleniu;

b) gdy faktyczna wielkość ograniczenia dostaw mleka jest nie mniejsza niż 80% i nie większa niż 100% wielkości ograniczenia, wysokość pomocy wypłaca się do faktycznej wielkości ograniczenia dostaw mleka, do której producent ubiega się o pomoc;

c) gdy faktyczna wielkość ograniczenia dostaw mleka jest mniejsza niż 80% i jednocześnie nie mniejsza niż 50% wielkości ograniczenia, wysokość pomocy, jaką może otrzymać producent, mnożona jest przez współczynnik 0,8;

d) gdy faktyczna wielkość ograniczenia dostaw mleka jest mniejsza niż 50% i jednocześnie nie mniejsza niż 20% wielkości ograniczenia, wysokość pomocy, jaką może otrzymać producent, mnożona jest przez współczynnik 0,5;

e) gdy faktyczna wielkość ograniczenia dostaw mleka jest mniejsza niż 20% wielkości ograniczenia – żadna pomoc nie zostanie wypłacona.

Zobowiązania

Producent mleka musi przechowywać wszelką dokumentację związaną z udziałem w mechanizmie „Pomoc na ograniczenie produkcji mleka” przez pięć lat, licząc od roku, w którym pomoc została wypłacona. Ponadto ma obowiązek poddania się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez ARR oraz inne upoważnione instytucje.

Jeżeli ARR wykryje, że pomoc wypłacono nienależnie lub nadmiernie, wtedy producent mleka będzie musiał ją oddać wraz z odsetkami ustawowymi. Ustalenie kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranej następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez prezesa ARR (zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych).

Marek Krajewski, specjalista z zakresu prawa rolnego

Tagi: dopłaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39680 )
Array ( [docId] => 39680 )